Про нас


Про нас

Київська міська громадська організація «Козацьке братство бойового Звичаю Спас «Сокіл» є добровільним об’єднанням громадян, головною метою діяльності якого є захист прав і свобод її членів, реалізація спільного інтересу на засадах батьківського досвіду-спадщини українського Ладу, козацького Звичаю і бойової традиції гопки-спас.

Братство «Сокіл» є невід’ємною складовою ідеї Звичаєвого козацького товариства на всю Україну, останній раз проголошеної Леонідом Безклубим від імені Кола Великої Покровської Ради у жовтні 1996 року (м. Чигирин).

З 2000 року, часу свого утворення, організація пройшла шлях від навчального курсу загальноуніверситетської кафедри фізичного виховання Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» до громадської організації з розгалуженою структурою, у складі (під опікою) якої, зокрема, діють наступні підрозділи:
- Варта «Сокіл»;
- Центральний клуб прикладної підготовки «Спас»;
- Інформаційний центр;
- Юридичний консультаційний центр;
- Господарська артіль.

У своїй діяльності братство «Сокіл» спирається на організаційні та духовні принципи старожитніх українських братств, пластунських товариств та інших утворень, що діяли як спосіб самоорганізації та захисту українства на засадах найстарішого звичаю українського народу – козацтва.

Особливим предметом уваги братства «Сокіл» є збереження та примноження досвіду практики спасу (гопки-спасу) – частини спадкової української культури пластунства, а також сприяння поширенню традиційних та сучасних форм організації українських оборонно-масових та культурно-просвітницьких товариств: «Сокіл», «Січові Стрільці», Товариство сприяння обороні України (ТСОУ), «Просвіта» тощо.

У духовно-релігійному питанні братство «Сокіл» стоїть на позиції старої родової віри Правди та українського Православ’я.

Слава Україні !

Клуб "Спас"Дані музичні твори розміщені з метою ознайомлення користувачів сайту з воїнською (зокрема козацькою і повстанською) та народною пісенними традиціями. Братство дякує авторам і виконавцям цих та подібних музичних творів за значний внесок у відновлення пісенних традицій.