Військове братство
Наша кнопка:


Наші партнери:ГО ТУБД "Спас-Україна" не співпрацює, та не має жодного відношення до ВГО "Всеукраїнська федерація "Спас" та її регіональних структур.

Товариство Сприяння Обороні України
 8.7.2011

Цього року виповнюється 20 років з дня створення Товариства сприяння обороні України. Товариство є правонаступником ТСОАВІАХІМ та ДОСААФ і починає свою історію з 1927 року.

Протягом всього часу свого існування оборонне Товариство існує, як громадська патріотична організація з державною підтримкою,  основною метою якої є сприяння обороноздатності країни та військово-патріотичне виховання населення. Організовуючи навчальний процес з прикладних видів діяльності шляхом створення стрілецьких тирів, воєнних гуртків, повітряних команд, аероклубів, тощо, пропагуючи серед молоді та дорослих військову підготовку, товариство готувало для країни мобілізаційний резерв.

Патріотичне виховання членів Товариства, пропаганда серед населення Конституції і законів України про захист Батьківщини – є пріоритетним напрямом статутної діяльності ТСО України.

Це завдання реалізується як самостійний напрям за своїм змістом, формами і методами виховної роботи, так і у комплексі з виконанням інших завдань, як допризовна підготовка учнівської молоді, підготовка призовників до військової служби, освітня діяльність з підготовки робітничих кадрів масових технічних професій, розвиток технічних і прикладних видів спорту та інше. Патріотична спрямованість є серцевиною статутних завдань і всієї практичної діяльності ТСО України. Правовою основою цієї діяльності є положення Конституції і законів України з оборонних питань, де функція патріотичного виховання взагалі, зокрема військово-патріотичного виховання, визначається як складова частина підготовки громадян до захисту державної незалежності та суверенітету України.

Головний зміст, принципи, напрями, форми і методи патріотичного виховання визначає “Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді”, схвалена Указом Президента України 25.10.2002 р. № 948/2002 .

Виходячи з вимог законодавчих та нормативно-правових актів України, комітети і організації Товариства використовують багатий досвід і різноманітний арсенал форм і методів військово-патріотичної роботи для формування у молоді почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, для формування і розвитку мотивації, спрямованої на підготовку до військової служби і захисту Вітчизни, на практичне оволодіння знаннями з військово-технічних спеціальностей, досягнення відповідного рівня фізичної та морально-психологічної підготовки.

В патріотичній роботі з молоддю організації Товариства широко використовують як традиційні форми і методи, так і ті, які народжує сучасне життя. При цьому враховуються регіональні умови, традиції населення тощо.

Серед них можна назвати місячники оборонно-масової роботи, військово-патріотичні ігри та спартакіади, гуманітарна підготовка з курсантами навчальних закладів і ДПЮ в школах, заняття в Клубах «Майбутній воїн», «Юний моряк, десантник».

Джерело: http://tsou.org.ua/about/patriotic-education/

Клуб "Спас"
Дані музичні твори розміщені з метою ознайомлення користувачів сайту з воїнською (зокрема козацькою і повстанською) та народною пісенними традиціями. Братство дякує авторам і виконавцям цих та подібних музичних творів за значний внесок у відновлення пісенних традицій.