Військове братство
Наша кнопка:


Наші партнери:ГО ТУБД "Спас-Україна" не співпрацює, та не має жодного відношення до ВГО "Всеукраїнська федерація "Спас" та її регіональних структур.

Експерт-консультант (витяг з Положення про посадові обов’язки)
 17.8.2011

1. Експерт-консультант (від лат. еxpertus – досвідчений) – фахівець у зазначеній галузі, що запрошується до Організації з метою дослідження певних питань, вирішення яких потребує спеціальних знань, та надання відповідних висновків (проведення експертизи).

2. Окрім офіційного висновку експерт-консультант надає консультаційні послуги, тобто веде діяльність (виконує роботу), в процесі якої не створюється новий інтелектуальний (матеріальний) продукт, але змінюється (покращується) якість вже існуючого (створеного).

3. Експерт-консультант видає рекомендації, тобто письмові або усні поради, вказівки щодо об’єкту експертного аналізу, що носять рекомендаційний характер.

4. Проведення експертизи (експертного оцінювання) означає  розгляд, дослідження, перевірку експертом-консультантом фактів, документів, справ, питань, що потребують фахових знань та відповідної компетенції (як здатності ефективно діяти на основі практичного досвіду, власних вмінь та знань).

5. Також експерт-консультант залучається з метою (у зв’язку з необхідністю):

 • вирішення завдань, що не піддаються рішенню звичайними аналітичними засобами та фахівцями Організації;
 • вибору кращого варіанту рішення серед вже існуючих;
 • прогнозування розвитку процесів та наслідків їх дії;
 • пошуку можливого рішення складних комплексних завдань шляхом формулювання більш простих, односкладних;
 • чіткого визначення умов, часу, зовнішніх та внутрішніх обмежень проблеми;
 • необхідності відповіді на поставлені питання (вирішення завдань) з доступною іншим учасникам процесу точністю;
 • створення попередніх аналітичних довідок (як результату експертної оцінки), на підставі яких стає можливим побудова закінченого плану дій, розгорнутого опису можливих рішень.

6. Для здійснення власних функцій експерт-консультант користується всіма правами члена Організації та має право:

 • вимагати особистого ознайомлення зі всіма матеріалами, дотичними до питання, що розглядається і які знаходяться у  розпорядженні Організації;
 • бути присутнім з дозволу голови Організації на будь-яких заходах Організації, якщо того вимагає необхідність ефективного здійснення функцій експерта-консультанта;
 • задавати питання та вимагати відповіді на них від інших учасників процесу в межах своєї компетенції (як повноважень, прав та обов’язків);
 • надавати висновки, результати власного аналізу та експертні поради без прямого зазначення у тому потреби з боку інших учасників процесу.

7. До експертно-консультаційної діяльності в інтересах Організації (за напрямом) залучаються особи, які мають відповідні основні показники експертного потенціалу, а саме:

 • високий рівень інтелекту;
 • значний досвід роботи (діяльності) та досягнення у зазначеній галузі;
 • визнання іншими членами Організації;
 • високий особистий статус;
 • вищу освіту;
 • тощо.

Клуб "Спас"
Дані музичні твори розміщені з метою ознайомлення користувачів сайту з воїнською (зокрема козацькою і повстанською) та народною пісенними традиціями. Братство дякує авторам і виконавцям цих та подібних музичних творів за значний внесок у відновлення пісенних традицій.