Військове братство
Наша кнопка:


Наші партнери:ГО ТУБД "Спас-Україна" не співпрацює, та не має жодного відношення до ВГО "Всеукраїнська федерація "Спас" та її регіональних структур.

Територіальна оборона
 20.11.2015
За матеріалами, що знаходяться у відкритому доступі та згідно теми доповіді представників  Товариства учасників бойових дій на круглому столі «Реалії та перспективи реформування української армії» (Національний музей історії України, жовтень 2015 року).

Сукупність керівних принципів, воєнно-політичних, воєнно-стратегічних, воєнно-економічних і військово-технічних поглядів на забезпечення воєнної безпеки України - Воєнна доктрина України 2004 року* - у своїй частині «Воєнно-стратегічна складова Воєнної доктрини» визначає, що «характер загроз національній безпеці України у воєнній сфері визначає необхідність мати у складі Збройних Сил України такі функціональні структури, як Об’єднані сили швидкого реагування, Основні сили оборони та Стратегічні резерви».
Курс на створення малочисельної контрактної (професійної) армії було підтверджено із затвердженням Державних програм розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року та у 2006-­2011 роках.
* Воєнна доктрина України приймалася і пізніше, зокрема й у 2014-2015 роках (т.зв. нова воєнна доктрина), але питання структури Збройних Сил України розглядається як раз у редакції  2004 року, хоча багатьма фахівцями зазначається необхідність (рекомендується) «передбачити у структурі нової Доктрини положення стосовно сучасних тенденцій військового будівництва в Україні, створення Збройних Сил нового типа, засад їх застосування в умовах ведення не лише звичайної, а й «гібридної» війни тощо».
На основі прийнятих рішень передбачалося, що реформування Збройних сил України має відбуватися у напрямках:

 • прийняття нових та внесення змін та доповнень до вже існуючих законодавчих і нормативних актів із військових питань; визначення загальної структури та чисельності Збройних сил; уточнення завдань Збройних сил відповідно до законодавчих актів про оборону держави; прийняття програм будівництва та розвитку видів Збройних сил, родів військ і спеціальних військ; здійснення переходу до єдиної системи забезпечення усіх військових формувань;
 • відпрацювання та втілення в життя принципово нових систем підготовки військ, комплектування Збройних сил особовим складом, оперативного, технічного, тилового та інших видів забезпечення військ;
 • переоснащення військ сучасними зразками озброєння, військової техніки; розробка та реалізація на практиці сучасних методів підготовки військ і ефективних способів їх застосування; створення єдиної автоматизованої системи управління Збройними силами України.

Проте, в тій же редакції Воєнної доктрини України зазначається, що «у найближчій перспективі можливість широкомасштабного застосування воєнної сили проти України є малоймовірною», а одним з головних елементів забезпечення безпеки держави у загрозливий період передбачається «використання можливостей Ради Безпеки ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, інших структур колективної безпеки, які несуть відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки, згідно з Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, застосування кризового консультативного механізму відповідно до положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору».
Уточнений прогноз воєнно-політичної та воєнно-стратегічної ситуації у світі та біля кордонів України містила і Державна програми розвитку Збройних Сил. На підставі цього прогнозу також дійшли висновку про малоймовірність широкомасштабного застосування воєнної сили проти України у найближчій перспективі. На цьому висновку базувалося положення Програми про відмову від організації "рівномірної кругової оборони" території держави і планувалося зосередити зусилля на відбитті можливої агресії лише на кількох оперативних напрямах, на яких можливе виникнення воєнної загрози.
Як наслідок, головними результатами такого підходу до «оптимізації» Збройних сил стало створення лише трьох оперативних командувань (ОК) – ОК «Північ», ОК «Південь» (південне оперативне об’єднання), ОК «Захід»**, загальне скорочення чисельності Збройних Сил та зосередження на створенні у складі Збройних сил так званих міжвидових компонентів, в першу чергу ще однієї функціональної структури - передових сил оборони, як найбільш боєздатної структури Збройних Сил України за оснащенням, підготовкою та забезпеченням.
** слід зазначити, що «помилку» у формуванні системи командування і управління військами виправили лише у січні 2015 року шляхом виділення частини території у новостворене оперативне командування «Схід» з управлінням у м. Дніпропетровськ.
Таким чином, головним напрямом військового будівництва стало створення таких сил, які:

 • призначені для негайного реагування на зміни воєнно-стратегічної обстановки та застосування у збройному конфлікті з метою його нейтралізації на ранній стадії і недопущення переростання у локальну або регіональну війну;
 • мусять примусити потенційного агресора відмовитися від намірів застосувати проти України військову силу шляхом постійної загрози нанесення таких збитків, що не відповідатимуть очікуваним результатам агресії.

В той же час аналіз бойових зіткнень в Панамі, Сомалі, Югославії, Афганістані, Чечні, Іраку, тощо вказує на те, що сторони, які беруть участь у конфлікті, на противагу діям «сильної сторони», все частіше застосовує тактику малих бойових та диверсійних груп. Серед способів їх дій переважають засади, наскоки, диверсії, рейди, тобто методи, що характерні для військ спеціального призначення. Боротьба з такими групами вимагає залучення значно більших сил, ніж ведення бойових дій з рівним по чисельності загальновійськовим підрозділом. За таких умов Збройні Сили опиняються у незвичайних для них умовах, починають виконувати невластиві для них функції та застосовують неосвоєні способи бойових дій. Мобільні загони начебто «слабої» сторони наносять удари по комунікаціях, колонах на марші, тилових частинах і об’єктах тощо. Разом з перенесенням бойових дій у міста та інші населені пункти така тактика дозволяє скувати значні сили регулярної армії та взяти під контроль значну територію. При тому, «слаба» сторона не несе значних збитків, легко переносить бойові дії на вигідну для неї територію, примушуючи сильну сторону перейти до утримання і оборони значних територій та важливих у військовому значенні об’єктів. Оскільки подібна тактика лягла в основу загальної стратегії РФ по відторгненню південно-східних регіонів України, нейтралізувати конфлікт на ранній стадії та примусити противника відмовитися від агресії загрозою збитків не вдалося.
Натомість, події в Криму і на Донбасі вказують на цілий ряд помилок і упущень як в питаннях  оцінки керівництвом держави військово-політичної ситуації, так і в питаннях створення сучасних Збройних Сил.
Зокрема, до таких помилок слід віднести відмову від доктрини «кругової оборони» та її складової – Сил Територіальної Оброни, тобто концепції «озброєного народу».
З розпадом Радянського Союзу в Україні залишалося всього два повноцінні повноцінних воєнних округи – Західний (Прикарпатський) та Одесь­кий (Київський було роз­формовано). Маючи немалу та досить сильну військову спадщину, Україна тим не менш зіткнулася із ситуацією, коли до неї мали територіальні претензії чи не всі держави-сусіди. Тому виникло декілька концепцій розвитку Збройних сил, які мали певні спільні риси, зокрема:

 • суттєве зміцнення централізованого управління військами на всій території країни та силовими структурами, особливо у випадку  зап­ровадження військового стану або особливого періоду;

 

 • ство­рення крупних військових формувань на рівні округів та армій на всіх чотирьох страте­гічних напрямках — південь, північ, захід, схід, а також одного резервного.

Зокрема, військові формування пропонувалося розмістити таким чином:

 • Західний округ — Західна Армія. Області: Львівська, За­карпатська, Івано-Франківсь­ка, Чернівецька, Волинська, Тернопільська, Хмельницька, Ровенська. (Округ був гото­вий).
 • Східний округ — Східна Армія. Області: Сумська, Хар­ківська, Луганська, Донецька, Полтавська. (Сформувати ок­руг, розділивши Київський).
 • Північний округ – Північна Армія. Області: Жи­томирська, Київська, Чер­нігівська. (Сформувати округ, розділивши Київський).
 • Південний округ – Південна Армія. Області: Вінницька, Одеська,   Миколаївська, Херсонська, Кримсь­ка. (Округ був готовий).
 • Центральний (резервний) округ – Центральна (резерв­на) Армія. Області: Черкась­ка, Дніпропетровська, Запо­різька. (Сформувати округ, розділивши Київський).
 • Морський округ — Зона відповідальності Чорноморсь­кого флоту України.

Як зазначалося, такий розклад скадрованих округів та організації скадрованого армійського ко­мандування ЗС зняв би, без­перечно, великий комплекс складних питань, а саме:
1) в першу чергу були б вирішені зовнішньополітичні аспекти, а також питання те­риторіальної оборони;
2) узагальненої розбудови і вдосконалення системи уп­равління ЗС України;
3) мобілізаційно-організаційних проблем;
4) економічно-комуніка­ційних та інших питань.

 • пропонувався такий склад Збройних Сил України:

 

 • Армія;
 • сили Територіальної оборони. В окремих випадках пропонувалося за основу сил Територіальної оборони прийняти Національну гвардію України, яка поки що відіграє досить невизначену роль.
 • створювалася так звана двоконтурна система використання мобілізаційних ресурсів, коли   армійські округи "накла­даються"  на територіальні округи з відповідними елементами військ Територіальної оборони.

 

 • Згуртованість воїнського підрозділу є мікросоціальний фактор, який визначає поведінку військовослужбовців в бою. Аналіз бойових дій ЗС СРСР в Афганістані, військ Ізраїлю на Близькому Сході, англо-аргентинського військового конфлікту тощо свідчить про те, що відділення, екіпажі, розрахунки які складаються зі знайомих один одному військовослужбовців (земляків, родичів, друзів) виявляють набагато більшу активність, ініціативу, стійкість. Німецький військовий психолог Е.Дінтер зауважує, що страх втратити довіру групи, опинитися у моральній ізоляції, проявити себе трусом, діє дуже сильно та дозволяє здійснювати сміливі вчинки. Тому в останні десятиріччя в арміях провідних держав світу велика увага приділяється створенню у військових підрозділах «системи товариської підтримки». Наприклад у США з 80-х років було розпочато формування так званої полкової системи комплектації військ. Новобранці набираються з одного штату та проходять службу в одному підрозділі. На сьогодні таких частин в армії США налічується до 80 %.***

*** Практика бойової діяльності в зоні АТО батальйонів, сформованих за територіальним принципом повністю підтверджує сказане вище. Нажаль, з жовтня 2014 року батальйони Територіальної оборони переформовано у мотопіхотні батальйони на загальних принципах комплектування. Також періодично лунають безвідповідальні заяви українських високо посадовців та політиків, які свідчать про повну відсутність розуміння цього питання. Так, напередодні Дня Незалежності 2015 року пан Ю.Луценко заявив про необхідність розформувати батальйони Територіальної оборони, оскільки, на його думку, «свою функцію вони вже виконали, знаходяться за межами фронту та не виконують тих функцій, які на них покладалися спочатку». У той же час ще у середині червня 2015 року Президент П. Порошенко визнав, що сили Територіальної оборони в боротьбі з ДРГ противника краще регулярної армії. Причому, як один, так і другий плутають батальйони ТрО з добровольчими підрозділами, сформованими під дахом різних політичних груп.
За розрахунками військових фахівців реформовані таким чином військові силові структури мали б налічувати 280 тисяч чоловік армія, та 80-100 тисяч - Територіальна оборона.
За таких умов Армія нового типу дійсна могла б бути (і повинна бути) високо мобільною в структурно-організаційному відношенні, з новими органами управління, з новітнім озброєнням тощо, що повністю лягає на прийняті у 2000-х роках плани військового будівництва.

Слід зазначити, що такий спосіб організації війська не новий. Наприклад румунська армія з 1876 року складається з постійних військ, та військ Територіальної оборони, до складу яких входять резерв, міліція, національна гвардія та ополчення. Така структура війська, зокрема, повністю відповідає поглядам, що історично склалися в румунському суспільстві, не викликає неприйняття на психічному рівні, є зрозумілою та звичною для рядового громадянина цієї держави, оскільки в Румунії навіть у соціалістичний період панувала концепція «всенародної війни».
В Республіці Білорусь, в якій в рамках воєнної реформи у 2007 році на базі мобільних частин та з’єднань було створено новий рід військ – сили спеціальних операцій – продовжився розвиток ще одного напряму діяльності Збройних сил – Територіальної оборони. Проведені розрахунки та практика довели, що Територіальна оборона є одним з найбільш економічних та доцільних напрямів підтримки обороноздатності держави. Проведені в Белоросі навчання довели, що така система здатна досить ефективно та успішно вирішувати покладені на Територіальну оборону Білорусі завдання, серед яких: участь в охороні та захисті державного кордону, охорона та оборона особливо важливих об’єктів, участь у боротьбі з десантно-диверсійними силами, проведення інженерних заходів з підготовки населених пунктів до оборони, участь в проведенні пошуково-рятувальних та аварійно-відновлювальних робот тощо. 

Козацтво – традиційна військово-соціальна система українців
Наприкінці 14 століття більшість українських земель належали до складу Великого князівства Литовського . Після перемоги литовсько-українського війська над татарами у битві на Синіх Водах в 1362 році українські князівства позбавляються васалітету Золотої Орди. Проте південна степова частина України залишається небезпечною і фактично неконтрольованою литовськими князями територією, і продовжує залишатися такою до середини 15 століття. За таких умов і вийшли на історичну арену перші козацькі ватаги – об’єднання вільних воїнів, які займалися промислами та вели постійну боротьбу з татарами.
Вже на початку 16 століття козацькі ватаги об’єднані у справжнє військо стають грізною силою. У 1523 році під командуванням Канівського старости  Остапа Дашкевича козаки взяли приступом татарську фортецю Очаків. В середині 16 століття з’являється перша Запорозька Січ і козацьке військо на два з половиною століття стає вагомим історичним суб’єктом.
Несучи постійну військову службу, козаки контролювали території що межували з Кримським ханством, зручні для переправи через Дніпро місця та степові шляхи з метою виявлення і знищення передових татарських загонів. Також періодично відбувалися військові походи проти татар та турок, під час яких козаки завдавали ударів по опорних пунктах противника та його запіллю. Велике значення мало не лише руйнування фортець, а й знищення економічної бази противника, захоплення ресурсів - наприклад  ворожих кінських табунів.
Запорозька Січ виступала як військовою, так і територіальною структурою. Її військова організація складалася з куренів, а в територіальному відношенні вона була розподілена на паланки. Наприкінці існування Нової Січі вона складалася з тридцяти восьми куренів. Більшість куренів об'єднували козаків за ознакою походження з якоїсь місцевості, і мали відповідні назви: Корсунський, Уманський, Переяславський, Полтавський, Батуринський, Канівський, Донський, Менський тощо.
Починаючи з 1625 року паралельно до січового існувало реєстрове козацтво, яке базувалося у центральній Україні і формувалося також за територіальним принципом. Структурними підрозділами були полки, які складалися з сотень. Полки були не лише військовими, а й адміністративно-територіальними одиницями.
Під час Хмельниччини, гетьманське козацьке військо складалося з 16 полків загальною кількістю 40 тис. чоловік, котрі розташовувались в межах Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств та загалом поділялися на 272 сотні: Чигиринський, Черкаський, Канівський, Корсунський, Білоцерківський, Уманський, Брацлавський, Кальницький, Київський, Переяславський, Кропивнянський, Миргородський, Полтавський, Прилуцький полки.

 • Продовження бойових традицій козацтва в 20-му столітті.

Як тільки з’явилася перспектива відновлення української державності та українського національного війська на початку 20-го століття взірцем стала військова система часів Гетьманщини. Весною 1917 року  було сформовано Перший Український козачий ім. гетьмана Б. Хмельницького полк – перший український національний підрозділ у складі ще російської армії. Це стало стартом для формування  куренів та полків, які в подальшому склали регулярне військо армії УНР.
Паралельно з регулярною армією почали формуватися сили територіальної оборони, які отримали назву – Вільне козацтво. У серпні 1917 року відбулося формування загонів Вільного козацтва в Бердичівському, Уманському, Київському, Канівському, Черкаському, Остерському, Ніжинському та Борзнянському повітах.
На початку жовтня 1917 року в Чигирині на Черкащині відбувся Всеукраїнський з'їзд Вільного козацтва, на якому були присутні 200 делегатів, що представляли 60 тисяч організованих вільних козаків Київщини, Херсонщини, Катеринославщини, Чернігівщини та Кубані. Традиції Запорозького козацтва були покладені в основу нової військової організації.
Вищим органом громади Вільного козацтва були загальні збори, що збиралися двічі на рік. Ухвали приймалися простою більшістю голосів. Сільські і міські ради Вільного козацтва обиралися на один рік і складалися з 5 членів: голови, його товариша, писаря, його товариша і скарбника. Фінансовими питаннями займались ревізійні комісії. Місцеві громади Вільного козацтва об'єднувались у волосні, волосні — у повітові, повітові — у губернські. Вищим органом кожної з них так само були загальні збори. Кожна сільська або міська громада створювала муштрову сотню. У кожному селі чи місті, незалежно від чисельності, могла існувати лише одна громада Вільного козацтва.
Вільні козаки присягали на вірність Україні. Сотенні козацькі збори обирали старшину у складі сотника, підсотника й писаря та інших посадових осіб: бунчужного, скарбника, складника, обозного й кашовара. У межах волості сотні об'єднувалися в курінь. Вищим органом куреня були курінні збори та обрана на них курінна старшина у складі курінного, його заступника й писаря. У повіті з куренів створювався полк. Вищим його органом були полкові збори, до яких входили по одному від кожних 50 козаків. Повітові полки в межах окремої губернії об'єднувалися в кіш. Кошовий отаман затверджувався спочатку загальними зборами губернської громади, а остаточно — генеральним секретарем внутрішніх справ.
Після відступу армії УНР в Україні розгорнувся широкий повстанський рух, який був сформований також на козацьких принципах, багато представників Вільного козацтва влилося до його лав, деякі загони продовжували діяти самостійно.
Холодноярці, зеленівці, махновці та інші українські повстанці стали історичним прикладом сил територіальної оборони, які без будь-якої зовнішньої підтримки змогли протягом кількох років активно протистояти окупанту та контролювати великі території.
Друга Світова Війна вчергове активізувала український військовий рух. І знову бойові традиції козацтва лягли в основу формування Української Військової Організації, загонів Поліської Січі та УПА. Досвід збройної боротьби часів УНР був активно використаний вже в середині 20-го століття, адже серед повстанців та керівників руху було багато учасників визвольних змагань 20-х років. Знову можна виділити сотенно-курінну структуру, підрозділи сформовані за територіальним принципом, що ведуть партизанську боротьбу на своїй території та спираються на місцеве населення.

 • Резюме

З усього вищенаведеного можна зробити однозначний висновок, що всі українські національні підрозділи формувалися на спільних принципах, які були випрацювані ще за часів Війська Запорозького Низового. Не стали винятком і події «Євромайдану», коли у відповідь на загрозу збройного протистояння громадяни почали формувати сотні самооборони не лише на Майдані, а й на місцях.
Територіальна оборона, як добровільний міліційний національний рух, щоб бути дієвою і перспективною повинна враховувати національні військові традиції, тим більше що українці мають багаті та давні традиції саме партизанської війни.
Козацтво, як громадський рух, так чи інакше буде існувати в Україні. Залишити його поза процесом військового будівництва – втратити потенціал та зв'язок з історичною військовою традицією. Росіяни, прекрасно розуміючи цінність громадського козацького руху, використовували його в усіх локальних військових конфліктах останніх двадцяти років. Українська держава також має нарешті звернути увагу на козацтво, як основу свого війська і історичне підґрунтя самої державності.

2. Про модель організації територіальної оборони

Серед військових аналітиків все ширше поширюється так звана концепція тотальної оборони, яка з початком військових дій передбачає застосування не тільки Збройних Сил, усіх наявних сил та засобів, але й потенціалу цивільного населення, зокрема й військ територіальної оборони та відповідних органів управління, що розгортаються в особливий період.
Також все більша увага приділяється створенню завчасно підготовлених формувань резерву, здатних підтримати бойовий потенціал армії. Серед таких формувань перш за все виділяються війська територіальної оборони, формування яких у різних народів базується на великому історичному військовому досвіді: французька Територіальна Армія, німецькі ландвери, земське військо часів великого князівства Литовського, козацькі війська тощо.
Сучасні академічні словники, загалом, надають два роз’яснення терміну «територіальні війська»:
Територіальні війська – 1). Військові з’єднання та частини збройних сил держави, що створені на основі територіально-міліційної системи. 2). Частина збройних сил в низці держав, створені з метою поповнення регулярної армії під час війни, охорони та оборони важливих об’єктів.
Термін «територіальні війська» безпосередньо пов'язаний і є складовою визначення загального терміну «територіальна оборона». На користь створення та функціонування системи територіальної оборони вказує досвід сучасних збройних конфліктів, який підтверджує, що:

 • все більша частина цивільного населення знаходиться в зоні бойових дій та (або) бере безпосередню участь у бойових діях;
 • збільшуються масштаби гуманітарних катастроф;
 • значно зростають труднощі з підтриманням особливих правових режимів та вирішенням соціально-правових проблем.

У зв’язку з тим передбачається, що створення, цілеспрямована підготовка та застосування формувань територіальної оборони дозволить:

 • на період ведення військових дій звільнити діючу армію від охорони об’єктів тилу, комунікаційних вузлів та мостів, забезпечення режимних заходів на період введення воєнного або надзвичайного стану, ліквідації наслідків застосування противником сучасних засобів ураження і т.д., залучити особовий склад до будівництва оборонних рубежів та до ремонтно-відновлювальних робіт;
 • виконати завдання з: охорони Державного кордону (з нейтральними та дружніми країнами), охорони та оборони важливих об’єктів, боротьби з диверсійними силами противника, проведення інженерних заходів з підготовки населених пунктів до оборони, проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт, виконання інших заходів в інтересах збройного захисту держави;
 • оптимально розподілити сили та засоби, з розрахунком на можливі сценарії розвитку військово-політичної ситуації на стратегічних напрямках.

 
На сучасному етапі діє досить велика кількість національних моделей територіальної оборони, які загалом різняться за наступними ознаками:

 • призначення;
 • об’єм та характеристики функцій та завдань;
 • ступінь взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями країни;
 • способи комплектування;
 • організаційно-штатні структури органів управління та підрозділів;
 • порядок розгортання сил та засобів.

За рівнем бойової готовності та завдань, існуючи моделі територіальної оборони сучасними експертами умовно поділяються на три групи:
Перша – територіальні війська, що побудовані за зразком регулярної армії та здатні виконувати бойові завдання на одному рівні з регулярними військами, а в окремих випадках бути застосовуваними за межами власної країни. До них відносять моделі, діючи у США, ФРН та Великобританії.
Друга – територіальні війська малих європейських держав, головним завданням яких є охорона та оборона визначених об’єктів та забезпечення мобілізаційного та оперативного розгортання угруповань Збройних Сил, забезпечення їх безперешкодного маневру. Їх структура, зазвичай, відрізняється від структури регулярних військ. До них відносяться: Норвегія, Данія, Бельгія та Нідерланди.
Третя – територіальні війська нейтральних держав, які виконують широкий спектр завдань, зокрема й ведення партизанської (диверсійної) війни на окупованій території. Їх формування мають різноманітну структуру, зокрема й подібну до регулярної армії. До них, в першу чергу, відносяться: Фінляндія, Швейцарія та Швеція.

З метою визначення найбільш вдалої для України моделі Територіальної оборони пропонується розглянути моделі територіальної оборони різних держав та блоків.

 2.1. Характеристика и описание территориальных формирований
в некоторых государствах-участницах
Организации Североатлантического договора (НАТО)

Соединенные Штаты Америки
Национальная гвардия занимает особое место в системе Вооруженных Сил США. Это один из компонентов резерва американской армии, служащего для мобилизационного развертывания Вооруженных Сил, создания новых частей и соединений и восполнения потерь в ходе боевых действий. В то же время войска Национальной гвардии применяются для решения внутригосударственных задач, выполняя ряд важных полицейских функций.
Она может использоваться как для поддержки Армии и ВВС США во время вооружённых конфликтов, так и для выполнения различных задач внутри страны – ликвидация последствий стихийных бедствий, поддержание правопорядка в случае массовых волнений – являясь в таких случаях эквивалентом внутренних войск.
Войска Национальной гвардии имеются во всех штатах и в мирное время находятся в распоряжении губернаторов, по решению которых могут привлекаться для ликвидации последствий стихийных бедствий, экологических и техногенных катастроф, борьбы с беспорядками, защиты частной собственности и ряда других задач.
Численность личного состава Национальной гвардии для каждого штатаустанавливается пропорционально общей численности его населения. В мирное время её подразделения и части дислоцируются во всех 50 американских штатах, а также в федеральном округе Колумбия.
В ходе мобилизации и при включении Национальной гвардии в состав регулярных войск, ее формирования выходят из подчинения губернаторов штатов и переподчиняются Министру обороны.
На современном этапе Национальная гвардия – это военный и правоохранительный институт исполнительной власти Соединенных Штатов, выполняющий ряд задач по обеспечению национальной безопасности США в составе Вооруженных Сил. Военнослужащие Национальной гвардии в отличие от иных категорий государственных и муниципальных служащих имеют воинские звания и в соответствии с национальным законодательством наделены правом осуществления насильственных действий при выполнении задач по обеспечению безопасности как в военной, так и в гражданской сферах.
Внешним проявлением деятельности Национальной гвардии по обеспечению национальной безопасности США являются ее функции. Американские специалисты подразделяют их на два вида:

 • внешние – при отражении угроз безопасности США извне;
 • внутренние – при обеспечении безопасности страны во внутригосударственных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Двойное подчинение Национальной гвардии и лишение ее организационно-правовых возможностей действовать независимо от иных государственных институтов Соединенных Штатов, а также четкая правовая регламентация ее деятельности по обеспечению национальной безопасности гарантируют общественный характер ее функционирования.
Существующая в настоящее время организационная структура служб, соединений, частей и подразделений Национальной гвардии является результатом длительного исторического развития США.
Организационная структура Национальной гвардии изменялась и перестраивалась по мере того, как американское государство расширяло сферы своей деятельности и влияния.
Комплексу мероприятий, направленных на совершенствование организационной структуры Национальной гвардии США, характерна поэтапность их реорганизации, позволяющая сохранить преемственность в деятельности этого формирования территориальной обороны.
Американское законодательство запрещает использовать регулярную армию «для восстановления законности и порядка внутри страны». Поэтому, в настоящее время,Национальная гвардия США фактически выполняет функции внутренних войск.
Национальные гвардейцы участвовали и в корейской, и вьетнамской войнах, но там они, в основном, исполняли роль частей тылового обеспечения и практически не участвовали в боях.
С началом операции в Афганистане и Ираке командование вооруженных сил США, столкнувшись с все возрастающей  нехваткой  живой силы, было вынуждено шире привлекать Национальную гвардию к выполнению боевых задач.
Фактически, война в Ираке привела к кардинальному изменению традиционной роли Национальной гвардии. Сегодня гвардейцы служат по всему миру – от Багдада до Косово. Большинство из них, по меньшей мере, до 100 дней в год,  привлекается для несения воинской службы.
На фоне усиления угроз террористических атак, особенно после событий 11 сентября 2001года,  руководство США принимает меры по наращиванию  внутри страны формирований  Национальной гвардии.          Так, во всех 103 атомных станциях США предприняты меры безопасности, согласно которым охрану объектов, помимо полиции и служб безопасности АЭС, будут нести солдаты Национальной гвардии.
Вокруг комплекса зданий Капитолия установлены посты Национальной гвардии. Впервые за последние тридцать лет назначена вооруженная охрана Капитолия.
Принята поправка к закону об иммиграции, которая позволяет губернаторам направлять Национальную гвардию своих штатов на ежегодные учения в Техасе, Нью-Мексико, Аризоне и Калифорнии, для борьбы с незаконной миграцией и охраной границ.
Формирования организованного резерва дислоцируются батальонами, ротами, взводами по территориальному принципу с учетом интересов властей штатов, местожительства резервистов и наличия учебной базы. Личный состав национальной гвардии сведен в 3400 подразделений звена «взвод – рота», которые размещаются в 2600 населенных пунктах.
Для всех резервных формирований определены пункты сбора личного состава  по тревоге (до батальона включительно) и мобилизационные пункты. В них же по субботам проводятся еженедельные занятия по боевой подготовке. Здесь же, в специально отведенных помещениях, хранится штатное стрелковое оружие.
Набор личного состава осуществляется вербовкой добровольцев по территориальному принципу.
Вербуются граждане США (мужчины и женщины) в возрасте от 17 до 59 лет, если они ранее проходили воинскую службу, и до 35 лет, если они ее не проходили. Офицерский состав комплектуется за счет кадровых военнослужащих запаса и выпускников курсов вневойсковой подготовки офицеров резерва при гражданских вузах.  Постоянный состав резерва –       40 000 резервистов (около 5% общей численности).

Федеративная Республика Германия
Включение ФРГ в оперативно-стратегическую систему НАТО потребовало разделения ее Вооруженных Сил на две части: регулярные соединения – подчиняющиеся командованию НАТО;  части территориальной  и гражданской обороны – остающиеся в распоряжении национального командования. В то же время обеспечивается  связь и взаимодействие как между ее частями, так и с соответствующими органами НАТО.
Таким образом, структура Вооруженных Сил ФРГ имеет три крупные части:

 • регулярные войска;
 • войска территориальной обороны;
 • войска Гражданской обороны.

Между этими тремя основными частями и распределены задачи по обороне всей страны.
Задача регулярных войск, которые должны находиться в постоянной боевой готовности, заключается в том, чтобы совместно с союзниками по НАТО отразить нападение агрессора и нанести ему поражение.
Задачи  войск  территориальной обороны сводятся к осуществлению противовоздушной обороны, локализации отдельных попыток вторжения противника по суше, с моря или с воздуха (борьба с десантами), к обеспечению пополнения для фронта и к организации снабжения действующих войск.
Задачами  войск Гражданской обороны являются: непосредственная защита гражданского населения, обеспечение работы транспорта, снабжения и выпуска продукции, необходимой как для войск, так и для всего населения страны.
В соответствии с этим руководство обороной страны будет выглядеть следующим образом. Возглавит всю оборону Федеральный канцлер, отвечающий за политику государства в целом. В своей деятельности он опирается на Федеральный совет обороны.
Следующей инстанцией, после канцлера, отвечающей непосредственно за оборону страны, является Федеральное Министерство обороны. Возглавляющий его министр координирует деятельность трех составных частей  Вооруженных Сил  государства  и обеспечивает их взаимодействие. Прежде всего, в его задачу входит распределение между ними имеющихся сил и средств и разграничение сфер их деятельности.
Лицо, возглавляющее территориальную оборону, подчинено министру обороны полностью, а командующий регулярными войсками — лишь в той степени, в какой это не противоречит директивам главного командования НАТО.
Начальник Гражданской обороны в мирное время подчиняется министру внутренних дел, хотя руководящие указания по установлению взаимодействия с другими составными частями обороны получает от Министра обороны.
В отношении степени готовности между тремя частями обороны также существует различие:

 • регулярные войска имеют в своем составе полностью отмобилизованные части и соединения, готовые к немедленному выдвижению;
 • войска территориальной обороны располагают лишь кадровой системой и развертываются с началом войны;
 • войска Гражданской обороны, в дополнение к заранее подготовленным защитным мероприятиям, в случае войны, опираясь на органы мирного времени, создает новые формирования. В мирное время основные усилия Гражданской обороны сосредоточены на подготовку  штабов и разработку планов применения сил и средств Гражданской обороны.

Защита государства от нападения извне и подрывной деятельности внутри страны является наиболее важной и ответственной из всех существующих военно-политических задач, в силу чего она может направляться только высшим политическим органом. Практическое же руководство, бесспорно, является делом специалистов соответственно в области военной обороны.
Германское руководство определяет роль территориальной обороны как важную составную часть в общей системе обороны государства. Система территориальной обороны неразрывно связана с другими общегосударственными мероприятиями по подготовке страны к войне.
В военном ведомстве полагают, что только при условии целостного подхода к обеспечению военной безопасности и обороны страны удастся точно определить сферы компетенции государственных органов, осуществить четкое разграничение функций между ними и провести точное распределение всех имеющихся в распоряжении сил и средств для выполнения намеченных задач.
Комплектование формирований территориальных войск Германии, как и Вооруженных Сил, в целом, осуществляется по смешанному принципу – призыв военнообязанных на действительную службу и воинская служба по контракту.
По мнению командования Бундесвера, такой принцип в большей степени обеспечивает потребности территориальных войск в специалистах высокой квалификации, способных быстро и качественно освоить оружие и военную технику. Одновременно это позволяет подготовить значительное количество резервистов, которые могут быть использованы для доукомплектования соединений и частей территориальных войск при их развертывании до штатов военного времени.
К боевым формированиям территориальных войск ФРГ относятся бригады, полки и отдельные роты войск «Защиты Родины», а также отдельные взвода охраны. Однако, в настоящее время, планируется упразднение системы территориальной обороны, что является следствием долгосрочного военно-политического курса. Бундесвер перестраивается так, чтобы быть в состоянии вести внешние войны.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Организационно-штатная структура и вооружение формирований территориальных войск аналогичны организации частей и подразделений регулярных Сухопутных войск. В мирное время в их составе имеется в среднем по 20 кадровых военнослужащих, на которых возложена подготовка резервистов и административное руководство подразделениями.
Части и подразделения территориальных войск комплектуются по территориальному признаку вербовкой добровольцев в возрасте от 17 до 46 лет, которые заключают контракты первоначально на три года с последующим продлением на более длительные сроки.
Подразделения тылового обеспечения комплектуются, как правило, лицами, имеющими гражданские профессии, близкие по своему профилю к военным. До 50% резервистов составляют лица старше 36 лет. Лица, достигшие 50 лет, подлежат увольнению из территориальных войск. Прохождение службы заключается в сочетании основной работы резервистов с систематическим прохождением военной подготовки.
Современная структура Сухопутных войск Великобритании предполагает разделение на:

 • регулярную армию;
 • территориальную армию;
 • резервы.

Регулярная армия является основой Сухопутных войск. Она предназначена для обеспечения интересов Великобритании в колониях и зависимых странах, реализации ее планов в составе войск НАТО и подготовки военных кадров для мобилизационного развертывания сухопутных войск на случай войны.
Соединения и части регулярной армии дислоцируются в самой Великобритании,  на Ближнем и Среднем Востоке,  в Малайе и в ряде других регионов мира. Основной постоянной административно-хозяйственной единицей регулярной армии является батальон (полк). Бригадные группы и дивизии боевых частей и подразделений, постоянно входящих в их состав, не имеют. Особенностью Сухопутных войск Великобритании является наличие в их составе помимо собственно британских регулярных войск, так называемых колониальных войск, личный состав которых комплектуется вербовкой добровольцев из коренного населения колоний и зависимых стран.
Территориальная армияявляется резервом первой очереди Сухопутных войск.Она предназначена для усиления регулярных Сухопутных войск, обороны метрополии, ликвидации последствий ядерных ударов на территории метрополии и несения внутренней службы. В ходе мобилизационного развертывания вооруженных сил территориальная армия переходит в состав регулярных Сухопутных войск.
Личный состав территориальной армии делится на:

 • «постоянный», куда входят кадровые офицеры, занимающие командные и штабные должности, различные инструкторы и другие лица, находящиеся на действительной службе.
 • «приписной», основу которого составляют лица, отслужившие по закону об обязательной воинской повинности двухгодичный срок действительной службы в регулярных Сухопутных войсках и зачисленные на 3,5 года в территориальную армию, а также добровольцы, вербуемые на срок два, три или четыре года.

Добровольцам разрешается продлевать срок вербовки еще на один, два, три и четыре года. Лица, переведенные из регулярных Сухопутных войск, и завербованные добровольцы зачисляются в части территориальной армии по месту жительства по возможности в те рода войск, в которых они служили в регулярных войсках.
В английской армии до настоящего времени сохранились центры комплектования пехотных частей, именуемые полками, но не являющиеся боевыми частями. Каждый такой полк-депо пополняет личным составом несколько батальонов регулярной армии, которые носят то же название, что и полк-депо, и имеют номера, соответствующие порядковому номеру, присвоенному данному батальону в этом полку.

Королевство Норвегия
Войска местной обороны комплектуются военнообязанными в возрасте от 35 до 44 лет, прошедшими действительную службу и отслужившими в резерве полевых войск. Основные подразделения батальоны и роты. Батальон состоит из 5-6 рот (3-4 пехотные, штабная и поддержки). Оснащены преимущественно устаревшими образцами вооружения и не имеют бронетанковой техники. Командование Норвегии рассматривает их как важный компонент войск военного времени благодаря хорошему знанию личным составом местных условий и высокой мобилизационной готовности (время отмобилизования роты – 6 часов). Всего может быть сформировано до 40 батальонов войск местной обороны численностью свыше 40 000 человек.
В войска территориальной и производственной обороны «Хемверн» зачисляются, как правило, граждане, достигшие 18-20 лет и лица старших возрастов, рядовые числятся до 60 лет, командный состав – до 70. Служба может приравниваться к действительной военной службе. «Хемверн» действует в составе рот (100-120 чел.) и взводов (до 30). На территории участка, в зависимости от численности населения, создается до  4-х рот. Для выполнения специальных задач могут формироваться отряды (медицинские, связи, разведывательные и т.п.). Всего может быть сформировано до 650 рот «Хемверна» общей численностью до 80 000 человек. «Хемверн» в мирное время насчитывает до 500 человек.

Канада
В Канаде регулярная армия комплектуются по контракту, призыв отсутствует. Однако, понимая, что контрактный принцип комплектования существенно снижает подготовленный резерв, в Канаде по территориальному принципу, то есть по месту проживания, созданы воинские формирования «militia», солдаты и офицеры которых, служат, в основном, по выходным дням и несколько раз в год привлекаются на одно-двух недельные сборы. В остальное время они имеют возможность заниматься своими обычными делами.
Для операций за рубежом, в которых принимают участие канадские войска, отдельные военнослужащие территориальной армии вливаются в ряды подразделений регулярной армии. В случае же большой войны, подразделения территориальной армии будут основой для развертывания полноценных воинских формирований. Следует отметить, что территориальная армия – это не заранее подготавливаемые партизанские формирования, это именно части, на базе которых будут развертываться регулярные воинские подразделения.
Принцип комплектования – добровольный. В подразделениях территориальной армии имеются специальные сотрудники, которые занимаются привлечением на службу, периодически проводятся рекламные акции. Обычная возрастная категория рядовых военнослужащих – учащиеся старших классов, колледжей, студенты университетов. Рядовой военнослужащий может в любое время прекратить свою службу. С офицерами подписывается контракт  и они несколько лет обязаны отслужить.
 
2.2. Характеристика и описание территориальных формирований
в некоторых государствах-членах
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Российская Федерация
Территориальная оборона организуется в целях защиты населения, объектов и коммуникаций на территории Российской Федерации от действий противника, диверсионных или террористических актов, а также введения и поддержания режимов чрезвычайного положения и военного положения.
Согласно Федеральному Закону Российской Федерации «Об обороне»от 31мая 1996года N61-ФЗ, распределение полномочий и функций в подготовке и осуществлении территориальной обороны излагается в следующем порядке:
Общие задачи и организация территориальной обороны определяются Президентом Российской Федерации, он же утверждает Положение о территориальной обороне.
Правительство России определяет организацию, задачи и осуществляет общее планирование территориальной обороны
Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации организует и координирует действия сил и применение средств, при выполнении задач территориальной обороны.
Организация территориальной обороны возлагается на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, учреждения и организации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в планировании и обеспечивают выполнение мероприятий по территориальной обороне.
Территориальная оборона входит в комплекс мероприятий по обороне страны и является их важной составной частью.
Территориальная оборона осуществляется по территориальному принципу и непосредственно возлагается на военные округа.
Непосредственная реализация задач территориальной обороны возлагается на специально выделяемые силы и средства воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, имеющих воинские формирования.
Организация территориальной обороны согласно положениям Военной доктрины Российской Федерации является одной из основных задач Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск.
В России обсуждается возможность законодательного предания казачьим военизированным формированиям  статуса  войск  территориальной обороны.

Республика Беларусь
Указом Президента Республики Беларусь в ноябре 2001 года утверждена Концепция территориальной обороны Республики Беларусь, которая определяет ее роль и место в системе обеспечения военной безопасности страны и раскрывает механизм ее создания и функционирования.
Территориальная оборона является одной из составляющих системы обеспечения военной безопасности Республики Беларусь. Территориальная оборона Республики Беларусь осуществляется по территориально-зональному признаку. Территориальные войска предназначены для выполнения отдельных боевых задач, проведения организационно обеспечивающих мероприятий и работ  в  интересах  вооруженной защиты государства и организационно состоят  из воинских частей и  подразделений. Комплектование территориальных  войск  осуществляется  в  угрожаемый  период  или с началом военных действий.
В эту систему включены не только органы военного управления, но и исполнительные органы власти областей и районов Республики Беларусь.
Общее руководство территориальной обороной осуществляет главнокомандующий вооруженными силами Республики Беларусь через Генеральный штаб. Организация территориальной обороны и руководство по выполнению ее задач возложена на Главный штаб Сухопутных войск, для чего создается центр управления территориальной обороны.
Непосредственное руководство территориальной обороной в зоне (районе) осуществляют руководители органов местного управления через штабы зон (районов) территориальной обороны. Начальником зоны территориальной обороны является председатель облисполкома, а начальником штаба – областной военный комиссар. По такому же принципу формируются и органы управления районов территориальной обороны. В ходе проведения учения «Чистое небо» на практике осуществляли формирование органов управления одной из зон и нескольких районов территориальной обороны.
Командование  Сухопутными войсками осуществляет:
1) в мирное время - функции и задачи по непосредственному руководству повседневной деятельностью объединений, соединений и воинских частей Сухопутных войск, организации  и  планированию  территориальной обороны; подготовке резервов;
2)  в военное время – непосредственное руководство территориальной обороной и подготовкой резерва для Вооруженных Сил.
Выполнение требования территориальной обороны возложены на следующие государственные органы:
- Правительство Республики Беларусь – осуществляет общее руководство в вопросах территориальной обороны;
- местные исполнительные органы власти (областные, районные исполнительные комитеты) – отвечают за организацию территориальной обороны;
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь – осуществляет планирование территориальной обороны в республике;
- военные комиссары – являются заместителями начальника штаба зон (районов) территориальной обороны и осуществляют планирование в зонах (районах) территориальной обороны;
- Штаб Сухопутных войск – организует непосредственное руководство и планирование территориальной обороны (проведение тренировок, сборов, учений);
- организации и предприятия – представляют для нужд территориальной обороны сооружения, участки территории, другое имущество, находящееся в их собственности, на договорной основе выполняют обязательства по заказам.
Обеспечение территориальной обороны:
- Вооруженные Силы Республики Беларусь – обеспечивают вооружением и военной техникой, которая находится на складах Вооруженных Сил Республики Беларусь;
- местные исполнительные органы власти (областные, районные исполнительные комитеты) – осуществляют закупку вещевого имущества в минимальных пределах для проведения учебных сборов, а также заключают бессрочные договора на приобретение вещевого, продовольственного и других материальных средств, для нужд территориальной обороны на особый период, которые вступают в действие с объявлением военного положения.
Комплектуемые формирования территориальной обороны:
- в городах и районах формируются стрелковые батальоны. Количество батальонов зависит от количества охраняемых объектов;
- начальник штаба зоны (района) территориальной  обороны определяет количество комплектуемых подразделений, разрабатывает наряды на комплектования территориальных войск и сам же организует их комплектование.
Организация планирования и выполнение задач территориальных войск возложена на Сухопутные войска Республики Беларусь.

Республика Молдова (не является членом ОДКБ)
Территориальная оборона – комплекс мероприятий, проводимых при объявлении чрезвычайного, осадного и военного положения с целью организации, планирования и координирования мероприятий в данной области органами местного публичного управления.
Основными задачами территориальной обороны являются:

 • участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или экологического характера;
 • оказание помощи территориальным структурам Министерства внутренних дел в обеспечении конституционного порядка при объявлении   осадного и военного положения;
 • охрана объектов национального и местного значения, находящихся на территории;
 • обеспечение потребностей частей вооруженных сил, задействованных в боевых действиях.

Для решения основных задач в области территориальной обороны в административно-территориальных единицах второго уровня в мирное время создаются формирования территориальной обороны, которые могут быть развернуты:

 • при объявлении чрезвычайного положения по предложению председателя района – распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям;
 • при объявлении осадного и военного положения – решением Высшего совета обороны.

Развертывание формирований территориальной обороны осуществляется в соответствии с планом развертывания и приведения формирований территориальной обороны в готовность к применению, разработанным в мирное время органами местного публичного управления второго уровня.
Следует особо отметить, что срок развертывания и подготовки этих формирований к выполнению задач составляет до 24 часов.
Управление подготовкой и развертыванием формирований территориальной обороны осуществляется, соответственно, комиссиями по чрезвычайным ситуациям органов местного публичного управления или территориальными советами обороны.
Территориальная оборона организуется по территориальному принципу и на основании плана территориальной обороны, разработанного в мирное время органами местного публичного управления второго уровня, автономно-территориального образования  Гагаузия,  муниципиев Кишинэу и Бэлць.
Формирования территориальной обороны представляют собой специализированные формирования, укомплектованные личным составом и техникой в соответствии со  штатным расписанием.
Формирования территориальной обороны укомплектовываются, как правило, резервистами II или  I разряда, которые не  могут быть распределены для укомплектования Вооруженных Сил по мобилизации, а также материальными средствами, реквизированными в соответствии с законодательством.
Комплектование формирований территориальной обороны резервистами и необходимыми материальными средствами осуществляется территориальными военно-административными органами на основании заявок, составленных в соответствии со штатными расписаниями формирований территориальной обороны и представленных в Главный штаб Национальной армии председателем района.
Подготовка формирований территориальной обороны организуется и осуществляется органами местного публичного управления второго уровня через посредство специализированных структур Министерства внутренних дел в соответствии с планами подготовки этих формирований, разработанные органами местного  публичного управления второго уровня,  согласованными с Министерством внутренних дел и утвержденными, соответственно, Народным собранием автономно-территориального образования, районным (муниципальным)  советом.
Обеспечение формирований территориальной обороны специальной техникой, в случае отсутствия таковой в национальной экономике, при необходимости осуществляется за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов, а также других источников согласно законодательству, на основании заявок, составленных и представленных в Правительство председателем района.
Обеспечение формирований территориальной обороны имуществом, материально-техническими средствами, а с момента их развертывания – пищей и необходимыми помещениями для создания  нормальных условий для проживания и организации внутренней службы, осуществляется органами местного публичного управления второго уровня за счет средств местных бюджетов.
Министерство местного публичного управления совместно с Министерством внутренних дел периодически проверяет в органах местного публичного управления второго уровня состояние работ в области  территориальной обороны, порядок обеспечения формирований территориальной обороны людскими и материально-техническими ресурсами, имуществом и необходимыми помещениями, а также порядок  их распределения в целях обеспечения нормальных условий для проживания и организации внутренней службы, а также  питанием  на случай их развертывания, с представлением результатов проверки Правительству.

2.3 Территориальная оборона в системе национальной безопасности Республики Беларусь
Система территориальной обороны Беларуси начала создаваться           10 лет назад. Это был период экспериментов, научных исследований и учений, позволивших обосновать наиболее перспективные направления военного строительства, укрепления обороноспособности страны, в том числе путем создания принципиально новой системы территориальной обороны.
Уже в 2002 году в ходе оперативно-тактического учения «Березина-2002» впервые были отработаны практические действия территориальных войск в Борисовском районе.
События, происходящие в мире на протяжении последних лет, лишь подтверждают правомерность принятых тогда решений.
1.         Почему потребовалось создавать новую систему территориальной обороны именно на рубеже ХХI века?
Прежде всего потому, что изменились сущность войны и содержание вооруженной борьбы.
Современная война – это уже не вооруженное противостояние, о котором мы знаем из учебников по военной истории, литературы и художественных фильмов.
События последних двух десятилетий наглядно демонстрируют нам примеры так называемой войны без правил, когда первоочередными объектами поражения становятся даже не сами вооруженные силы, их личный состав, техника и вооружение, а инфраструктура государства, людские ресурсы, обеспечивающие ее бесперебойное функционирование.
Важнейшей особенностью современной войны является также широкое применение террористических методов борьбы.
Уже в середине прошлого века военные теоретики предвидели, что новые способы вооруженной борьбы значительно трансформируются и будут представлять из себя не что иное, как «мятежевойну». Именно так был определен новый тип войн.
Нет единой линии фронта, необычайно рассредоточены силы и средства при одновременном охвате огромных территорий. Противника нет, но он везде, он способен проявлять уникальную изощренность в нанесении избирательных ударов по жизненно важным центрам.
Новый взгляд на обеспечение военной безопасности заключается и в том, что в будущем основная угроза может исходить не только от регулярных армий, но и от всевозможных криминальных и других экстремистских организаций, участники которых объединены в некие сетевые структуры.
Примечательно то, что знаменитое «иду на «вы» незаметно превратилось в анахронизм. О начале войны никто не объявляет, ведь время начала боевых действий по своей сути является лишь очередным этапом уже развязанной агрессии, представляющей собой информационно-психологическую экспансию на сознание населения страны – объекта нападения. С использованием современных технологий, приемов и способов управления массами обществу навязывается утверждение о справедливых целях войны, день за днем, час за часом внедряется код, в котором агрессор выступает освободителем, власть не способна защитить свой народ, и только помощь извне приведет его страну к светлому будущему. В этих условиях переход от мира к войне проходит практически незаметно. Осознание катастрофы приходит только тогда, когда начинают гореть дома, гибнут люди, останавливается транспорт, нет воды, электричества и тепла, когда «освободители» цинично и планомерно уничтожают все то, что еще недавно называлось благополучием.
И в этих условиях агрессор ведет войну прежде всего с населением выбранного им противника как ресурсом, обеспечивающим оборонительные действия. Соответственно, в такой войне отсутствие у человека оружия в руках, отсутствие его принадлежности к военизированным формированиям абсолютно не является гарантией неприкосновенности как лично для него, так и для его родных и близких, имущества, дома, где проживает его семья, предприятия, где он трудится.
Поэтому вполне закономерно, что благополучие каждого гражданина напрямую зависит от его умения, способности и готовности защитить свою семью, свой дом, свой населенный пункт, то есть всего того, без чего невозможна полноценная жизнедеятельность.
Неслучайно в данном аспекте заслуживают внимания и граждане, имеющие свой бизнес, свое коммерческое дело, что является базисом благополучия лично их и их семей. В этом отношении была бы нелогичной схема, в которой владелец частного бизнеса занимал бы пассивную позицию в обеспечении его же безопасности, перепоручая это дело другим людям.
Уже сегодня в сфере малого и среднего бизнеса работают около 1,5 миллиона человек, или почти треть экономически активного населения страны. Эта сфера дает около 20% ВВП. Каждый год удельный вес малого и среднего предпринимательства в ВВП увеличивается примерно на один процентный пункт. Государство поставило задачу довести к 2015 году этот показатель до 30%.
Таким образом, крупные, средние и малые предприятия, холдинги, концерны частного бизнеса являются неотъемлемой частью экономической сферы национальной безопасности, а следовательно, в угрожаемый период и военное время они, как и предприятия государственного сектора экономики, становятся в числе объектов первоочередного поражения, в том числе диверсионными силами и средствами.
Вполне естественным является то, что защита этих объектов как основных средств обеспечения благополучия в первую очередь входит в сферу приоритетных интересов бизнесмена, его семьи, рабочего персонала. Именно территориальная оборона является формой реализации этих интересов, а личное участие в защите своего объекта этими лицами является гарантом успешного выполнения задач территориальной обороны.
При всем вышесказанном необходимо подчеркнуть, что система территориальной обороны является идеальным олицетворением конституционного положения, определяющего народ как единственный источник государственной власти и носитель суверенитета государства. При этом народ доверяет власти руководство обороной страны, а власть, вручая в руки народа оружие, — опирается на его надежность в деле защиты Отечества. Здесь не может быть места каким-либо внутриполитическим амбициям и социальному расслоению. Такой конгломерат является залогом непобедимости государства в любом противостоянии.
Кстати, большинство стран наряду с регулярными армиями имеют в боевом составе военного времени территориальные войска. Примером могут быть Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Литва, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Франция, Швеция, Финляндия и многие другие. Граждане этих стран традиционно гордятся своей принадлежностью к этим войскам, а участие в плановых мероприятиях боевой подготовки воспринимают как почетные право и обязанность.
В большинстве государств именно на территориальные войска возлагаются задачи прикрытия мобилизационного развертывания вооруженных сил, охрана стратегических объектов и элементов военной и гражданской инфраструктуры, собственно ведение территориальной обороны.
2.         Не перекладываются ли традиционные функции Вооруженных Сил только на территориальную оборону?
Однозначно – нет. Территориальная оборона, наоборот, способствует освобождению армии от выполнения несвойственных ей задач, которые придется однозначно решать при введении военного положения и военных действий. Например, задачи по охране коммуникаций.
Кроме того, совершенно неверно считать, что в современных условиях полностью изживают себя регулярные вооруженные силы.
В Беларуси созданы Вооруженные Силы, которые способны решать задачи по обороне государства от агрессивных посягательств извне комплексно, качественно, профессионально. Для этого у них есть все необходимое.
Одновременно в системе обеспечения военной безопасности важная роль отведена территориальной обороне.
Глава государства подчеркнул, что именно «системная подготовка территориальных войск послужит хорошим подспорьем для дальнейшего развития военного потенциала государства, усилит значимость Вооруженных Сил, которые должны играть ключевую роль в обеспечении безопасности страны».
Соответственно, территориальные войска не подменяют Вооруженные Силы, а их роль в обеспечении обороноспособности государства вполне можно охарактеризовать формулой — «не вместо, а вместе».
Тем более, что именно территориальная оборона в наибольшей степени реализует на практике то очевидное положение, что армии выигрывают сражения, войны же выигрываются только народами. Вся наша история – тому наглядное подтверждение.
Вполне закономерно, что в Конституции закреплено положение: «Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь».
В Концепции национальной безопасности данное положение максимально конкретизировано. Впервые национальные интересы Республики Беларусь рассматриваются как баланс интересов личности, общества и государства. Именно этот баланс предусматривает непременное участие граждан в обеспечении безопасности своего государства. В концепции закреплено положение о том, что граждане участвуют в обеспечении национальной безопасности посредством реализации своих прав и обязанностей, в том числе исполнения священного долга по защите Республики Беларусь.
Соответственно, на первом месте среди мер по подготовке страны к обороне стоит развитие в обществе патриотизма, воспитание у граждан чувства ответственности за защиту Отечества.
Эти положения в полной мере соответствуют нормативным актам, регламентирующим организацию территориальной обороны Республики Беларусь, важнейшим из которых является Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2011 года «Об утверждении Положения о территориальной обороне Республики Беларусь».
Территориальная оборона является важнейшей составной частью мероприятий, осуществляемых в соответствии с Планом обороны страны.
Ее целями являются:
придание обороне государства всенародного характера;
повышение возможностей военной организации государства по защите суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь;
создание условий для устойчивого функционирования государственных органов и организаций, экономики, объектов инфраструктуры и жизнедеятельности населения Республики Беларусь при возникновении военной угрозы и в военное время.
Важнейшими задачами территориальной обороны являются:
охрана и оборона объектов;
выполнение отдельных боевых задач совместно с соединениями и воинскими частями Вооруженных Сил при отражении акта вооруженной агрессии;
борьба с десантно-диверсионными силами и незаконными вооруженными формированиями;
ведение вооруженной борьбы на временно оккупированной противником территории;
участие в усилении охраны участков Государственной границы Республики Беларусь;
участие в ликвидации последствий применения противником оружия;
участие в выполнении мероприятий по обеспечению поддержания режима военного положения и других мероприятий по обороне Республики Беларусь.
Для выполнения этих задач сформированы силы территориальной обороны, к которым относятся территориальные войска, а также специально выделяемые в соответствии с законодательством для решения задач территориальной обороны соединения, воинские части внутренних войск Министерства внутренних дел, территориальные органы внутренних дел, военизированная охрана организаций, находящихся на соответствующей территории.
Непосредственно территориальные войска организационно состоят из воинских частей и подразделений.
Развертывание территориальных войск происходит только в угрожаемый период, как и развертывание всех Вооруженных Сил, осуществляющих необходимые мобилизационные мероприятия в случае реальной военной угрозы. «Территориалы» выполняют боевые задачи на той же местности, где они постоянно проживают, их обеспечение возлагается на местные органы власти.
Соответственно, система территориальной обороны не влечет значительного расходования средств и является наиболее экономичным способом поддержания обороноспособности государства.
Общее руководство территориальной обороной осуществляет Президент Республики Беларусь – Главнокомандующий Вооруженными Силами.
Подготовка и ведение территориальной обороны основываются на следующих принципах:
территориально-зонального построения территориальной обороны;
единства республиканского, военного и местного управления;
административно-территориальной подготовки и ведения территориальной обороны;
поддержания постоянной готовности органов управления, системы обеспечения территориальной обороны к формированию территориальных войск и развертыванию территориальной обороны;
тесного взаимодействия между государственными органами и органами военного управления, местными исполнительными и распорядительными органами и организациями при подготовке и ведении территориальной обороны;
сочетания централизованного и децентрализованного управления;
автономности действий сил территориальной обороны в административно-территориальных границах.
Таким образом, территориальная оборона строится по административно-территориальному принципу.
Непосредственное руководство территориальной обороной в зонах и районах осуществляют руководители местных исполнительных и распорядительных органов через штабы, а также соответствующих членов местных советов обороны.
В Беларуси создана достаточно гибкая система управления территориальной обороной.
В нашей стране создано семь зон территориальной обороны, территориально соответствующих областям и городу Минску.
Начальником зоны территориальной обороны Гродненской области является председатель облисполкома, который в военное время возглавляет соответствующий совет обороны.
Начальником штаба – заместителем начальника зоны является военный комиссар военного комиссариата Гродненской области.
Начальниками районов также назначаются председатели соответствующих исполнительных комитетов, главы местной администрации. В военное время они возглавляют советы обороны районов и подчиняются начальнику зоны.
Начальником штаба – заместителем начальника Гродненского района является военный комиссар Гродненского объединенного городского военного комиссариата.
Начальники зон и районов несут персональную ответственность за организацию территориальной обороны, им подчиняются территориальные войска, а также другие силы территориальной обороны, расположенные в зоне и районе.

Система территориальной обороны Беларуси находится в постоянном развитии.
В 2011 году создан новый самостоятельный орган военного         управления – управление территориальной обороны, которое находится непосредственно в подчинении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.
В прошедшем году разработан ряд новых нормативных документов, регламентирующих функционирование территориальной обороны. В частности, утвержден Боевой устав территориальных войск, в котором определяются основы подготовки и применения сил и средств воинских частей и подразделений территориальных войск.
К воинским частям относятся отдельные стрелковые батальоны и отдельные стрелковые роты территориальных войск. К основным подразделениям относятся стрелковые роты и роты огневой поддержки.
Одной из задач территориальной обороны является ведение вооруженной борьбы на временно оккупированной противником территории. Эта задача хотя и не стоит первой в перечне, но по своей значимости имеет непреходящее значение.
Во-первых, данная форма действий достаточно актуальна, особенно с учетом изменения сущностных характеристик войны, содержания вооруженной борьбы и повышения роли в современном противоборстве асимметричных форм боевых действий.
Во-вторых, такого опыта партизанской борьбы, который есть в Беларуси, справедливо названной в годы Великой Отечественной войны партизанской республикой, не было и нет ни у кого. И этот опыт однозначно будет востребован, если придется защищать свою Родину.
Предвидя вопросы – разве можно заранее прогнозировать оставление собственной территории под натиском неприятеля, следует подчеркнуть, что горе той армии и народу, которые в угоду некоей политической конъюнктуре готовы или разоружиться перед врагом, или, наоборот, в силу собственных амбиций не хотят овладеть всеми способами и формами достижения победы в войне.
Нечто подобное было и в нашей истории. Например, с начала 30?х годов прошлого века в оперативных планах приграничных округов важная роль отводилась партизанским формированиям, в соответствии с планом Генерального штаба РККА вдоль западной границы оборудовались десятки тайников с вооружением и боеприпасами, функционировали партизанские спецшколы, проводились учения партизанских формирований.
Но в июне 1937 года военные руководители, допускавшие возможность ведения боевых действий на территории СССР, в приказе наркома обороны о «раскрытии Наркоматом внутренних дел предательской, контрреволюционной военной фашистской организации в РККА» были обвинены в том, что «пытались подорвать мощь Красной Армии и подготовить ее поражение в случае войны».
Из специалистов по партизанскому делу уцелели только те, кто воевал в Испании. Все партизанские отряды были расформированы, а тайники с оружием, боеприпасами и минно-взрывными средствами демонтированы.
Партизанское движение пришлось создавать уже непосредственно в годы войны. Общеизвестно, каких потерь это стоило.
Из истории надо извлекать уроки.
«Движение сопротивления, партизанское движение в Беларуси — это неотъемлемая часть сопротивления белорусского народа. И мы сегодня должны население к этому готовить, если вдруг это случится» — таково требование Президента Республики Беларусь.
Одновременно следует напомнить, что наша страна не рассматривает ни одно из государств в качестве потенциального противника. И для того чтобы противника у нас не было и впредь, мы обеспечиваем обороноспособность государства всеми возможными средствами, проводим многовекторный внешнеполитический курс, повышаем оборонный потенциал Союзного государства, активно участвуем в ОДКБ, укрепляем собственные Вооруженные Силы, осуществляем подготовку страны к обороне, включающей развитие системы территориальной обороны.
Результаты проверки системы территориальной обороны показали, что в этой области сделано достаточно много.
Разработаны и утверждены правовые акты, которые охватывают практически все направления подготовки и ведения территориальной обороны, достаточно четко регламентируется деятельность органов управления различных уровней в вопросах территориальной обороны как в мирное, так и в военное время.
Создана и эффективно функционирует система управления, оборудованы пункты управления штабов зон и районов территориальной обороны, разработаны документы военного планирования.
Проводится подготовка должностных лиц, органов управления территориальной обороны, воинских частей территориальных войск.
Созданы и хранятся необходимые запасы материальных средств, предназначенные для формирования территориальных войск и ведения территориальной обороны.
Все задачи территориальные войска выполняют в тесном взаимодействии с Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями.
Говоря о перспективе, становится совершенно очевидно, что дальнейшее развитие территориальной обороны и ее подготовка должны быть всецело подчинены главному обеспечению безопасности личности, общества и государства в любое время и в любых условиях.
Среди важнейших приоритетов дальнейшего строительства и развития данной системы необходимо выделить то, что важнейшей задачей руководителей всех уровней является совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания населения, в основе которого – привитие чувства личной ответственности за защиту Отечества. Эта задача должна ставиться во главу угла при организации идеологической работы со всеми категориями граждан, доминировать в воспитательном процессе и в учебных учреждениях, и на предприятиях страны.
Каждый человек должен уметь защищать себя, свою семью, предприятие, на котором трудится, местность, на которой живет, а значит, и государство, гражданином которого он является.
Многочисленные примеры как в государствах ближнего и дальнего зарубежья, так и трагические события 11 апреля в Минске актуализируют необходимость уже сегодня незамедлительно решать задачи обеспечения безопасности жилых, технологических, социальных и иных объектов.
А это и есть важнейшие элементы территориальной обороны, эффективная реализация которых позволит не допустить повторения трагедии текущего года в Минском метрополитене или прошлогодних событий на предприятии «Пинскдрев».
Уже сейчас должны бесперебойно функционировать важнейшие элементы территориальной обороны, которые в угрожаемый период и в военное время будут лишь максимально усилены:
все предприятия и организации, независимо от рода и профиля деятельности, должны быть под постоянной охраной с помощью внедрения и использования современных технических средств наблюдения и сигнализации, работы профессиональных сотрудников охранного профиля, регламентации трудового процесса, обеспечения безопасности труда;
безопасность транспортных коммуникаций, метрополитена, электростанций, газо-, нефтепроводов и других важных объектов должна строиться комплексно и эффективно с использованием самых современных технических средств и обученных кадров;
постоянно должна совершенствоваться система обеспечения безопасности в местах массового присутствия людей: парках, площадях, улицах, проспектах, спортивных и культурных учреждениях.
Успешной реализации этих задач способствуют меры, принимаемые в республике по совершенствованию правоохранительной деятельности, профилактике всех видов преступности, в том числе решительному пресечению свободного хождения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, предотвращению незаконного транзита через границу оружия, наркотиков, теневых финансовых средств, нелегальной миграции людей. Отмечу, что эти действия приносят реальный результат только при активном участии в них общества. К примеру, от бдительности и ответственности населения на приграничных территориях напрямую зависит, насколько эффективными будут действия органов пограничной службы, а содействие правоохранительным органам в выявлении готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений позволяет исключать еще более тяжкие последствия от посягательств на жизнь, здоровье и благополучие граждан.
В условиях войны или в угрожаемый период урон безопасности человека, коллектива, предприятия – это результат прежде всего профессиональной деятельности потенциального или реального агрессора. В мирное же время этот урон чаще всего допускается по причине банального разгильдяйства. Результат один – горе, боль, страдания людей.
Поэтому бдительность сегодня есть важнейший фактор обеспечения безопасности личности, общества и государства. Если человек набирает телефонные номера 101 или 102, заметив сорванный замок на двери подвального помещения у своего подъезда, – он уже выполняет жизненно важную функцию в системе территориальной обороны, участвует в обеспечении безопасности дома, где он проживает со своей семьей, своими соседями.
Кроме того, при комплексной организации обеспечения безопасности важных государственных объектов в мирное время как элемента территориальной обороны практически исключаются дополнительные финансовые затраты на эти задачи в военное время.
В то же время территориальная оборона в мирное время – это форма обучения граждан военному делу, обучения технологиям обеспечения безопасности самих же граждан, а значит, и личности, и общества, и государства.
Таким образом, обеспечивается сбалансированность их интересов, определенная Концепцией национальной безопасности.
Неслучайно, губернатор области, председатель района облечен всеми руководящими функциями в системе территориальной обороны и в мирное, и в военное время. Кому, как не руководителю, глубоко владеющему всеми вопросами в своем регионе и в экономической, и в социальной сферах, руководить защитой этого региона. И генеральские погоны на плечах областных губернаторов – это не просто атрибут военной формы, это, прежде всего, высочайшая ответственность и важнейшие полномочия в системе территориальной обороны.
Для каждого бойца территориальных войск генерал-губернатор является прямым начальником, командиром, отвечающим за выполнение боевых задач. А централизация руководства по всей «вертикали» военного управления является основой успешного выполнения этих задач в любых условиях обстановки. Губернатор и в мирное, и в военное время несет личную ответственность за стабильную, бесперебойную работу предприятий, учреждений, коммуникаций, жизнь и здоровье людей в своем регионе. И эта стабильность достигается, прежде всего, тесными контактами в системе управления и взаимодействия на территории области или района. Немаловажным фактором, напрямую влияющим на слаженность действий территориальных войск, других войск и воинских формирований, является равноправное взаимодействие всех субъектов военных действий, когда генерал – командующий видом, родом войск, оперативным направлением руководит этими действиями совместно с таким же, как и он, генералом – начальником зоны территориальной обороны.
Кстати, подобная практика существует давно и во многих странах. Соответствующие руководители в военное время будут командовать тысячами вооруженных подчиненных в экстремальных ситуациях, когда четкая иерархия – основа успеха.
В Швейцарии, где создана территориально-милиционная система устройства вооруженных сил, военнообязанные периодически повышаются в воинском звании, а в США некоторые губернаторы вообще являются главнокомандующими Национальной гвардии штата и могут самостоятельно созывать ее в чрезвычайных обстоятельствах – как, например, при урагане «Катрина».
Есть и примеры, когда даже действующим военнослужащим присваивается генеральское звание на определенный период. Если бригада бундесвера, возглавляемая полковником, действует в какой-либо миссии вместе с французской бригадой под командованием генерала, немецкий офицер – на время этой миссии – тоже становится генералом.
Упреждая вопросы о профессионализации армии в спектре рассматриваемых проблем, необходимо отметить, что профессионализация Вооруженных Сил в смысле способа их комплектования военнослужащими-контрактниками не имеет ничего общего с войсками территориальной обороны.
Боец территориальной обороны – это тот, кто по зову сердца готов стать защитником Отечества. Здесь слова «Родина» и «патриот» напрочь лишены формального смысла – каждый воин территориальных войск  вправе произнести: «Вот моя Родина, и я ее защищаю». Это и есть патриотизм в самом высоком его понимании.
Здесь не может быть равнодушных. Тогда не будет места на нашей земле террору и насилию.
Тем более что пуля, граната, мина, снаряд или ракета не разделяют людей по политической, религиозной или социальной принадлежности.
А значит, в деле территориальной обороны не может быть какой-либо политической подоплеки или разнополюсного социального подхода. Это дело всех и каждого!
Подводя итоги учения и результаты проверки территориальной обороны страны, глава государства подчеркнул:
«Созданная в Республике Беларусь система национальной безопасности, защиты от внешних угроз с честью выдержала испытание на прочность. Мы продемонстрировали всему миру, что не позволим ввергнуть свою страну в хаос государственных переворотов или сепаратистского расчленения Беларуси. Приняты меры для того, чтобы наши Вооруженные Силы оставались важнейшим средством сдерживания потенциального агрессора.
Вместе с тем мы хорошо знаем, что победы в войнах одерживаются не армиями, а народами. В этой связи уже почти 10 лет совершенствуется система территориальной обороны. Сегодня это одно из приоритетных направлений обеспечения военной безопасности государства. В наших условиях это принципиально новый вектор развития не только Вооруженных Сил, но и других государственных институтов, в том числе и органов местного управления. Нужно четко понимать, что задачи территориальной обороны необходимо решать комплексно, причем не с возникновением военной угрозы, а уже сегодня. Для этого необходима слаженная работа всех – органов власти и рядовых граждан нашей страны.

Войска территориальной обороны (ТерО) Республики Беларусь

В последнее время в СМИ тиражируются различные домыслы о якобы «новой армии Лукашенко», имея ввиду его комментарии к проходившим в ноябре 2011 года командно-штабным учениям по территориальной обороне (ТерО).
На самом деле речь идет о военной составляющей государства, созданной уже более 10 лет назад в Республике Беларусь на основе мирового и отечественного опыта ведения всенародной или тотальной вооруженной борьбы. Еще в 2002 году на учениях «Березина-2002» были отработаны вопросы использования территориальных войск в Березинском районе.
Также был проанализирован опыт ряда зарубежных государств, имеющих либо в составе вооруженных сил, либо вне их состава подобные формирования. Прежде всего, это США, ФРГ, Франция, Польша, Швейцария, Норвегия и ряд других. Анализ показал, что, не затрачивая значительных финансовых средств на вооружение (войска ТерО вооружены в основном легким стрелковым вооружением) и на содержание войск (призыв проводится только с началом угрожаемого периода), военная организация указанных выше стран получила практически еще одну армию, которая способна решать ряд серьезных задач, например:

 • поддержание режима военного положения;
 • борьба с десантно-диверсионными силами противника и незаконными вооруженными формированиями;
 • ликвидация последствий чрезвычайных происшествий;
 • охрана наиболее важных объектов государственной и военной инфраструктуры и др.

Кроме того, Республика Беларусь имеет уникальный опыт ведения вооруженной борьбы на временно оккупированной территории.
Еще задолго до событий в Ливии и Сирии многие военные теоретики предсказывали, что в будущем войны трансформируются, и будут представлять собой так называемую «мятежвойну» без четкой линии фронта, без деления на комбатантов и гражданских. Переход от мира к войне в таких случаях происходит практически незаметно. Основную ударную силу агрессора в таких случаях составляют различные радикальные и террористические группировки, состоящие из иностранных боевиков и местных коллаборационистов, которые именуют себя «повстанцами». Объектом их воздействия являются не только представители государственных силовых структур, но и мирные жители. Действия таких группировок поддерживаются заинтересованными странами (инициаторами агрессии) посредством дипломатии, информационной кампании и «бесконтактной войны». Государственная машина оказывается чрезвычайно уязвимой к воздействию такого типа. Армия и полиция очень часто не могут защитить граждан (как, например, произошло в сирийской деревне аль-Хула, где боевики устроили резню мирного населения, а затем обвинили во всем правительственные войска), и постепенно утрачивают контроль над ситуацией в стране, после чего падение всего государственного режима становится фактически решенным делом. Можно сказать, что войны того типа являются «последним словом» в военном искусстве. И с этой точки зрения решение президента Лукашенко о создании войск ТерО в стране представляется весьма дальновидным и мудрым. 
Сложив все «за» и «против», в конце 90-х – начале 2000-х годов военно-политическое руководство начало создание одного из важнейших гарантов национальной безопасности страны – войск ТерО. Окончательное их становление произошло в 2011 году после проведения учений войск территориальной обороны Белоруссии на Гожском полигоне. В структуре Генерального штаба ВС Белоруссии было создано управление территориальной обороны, утверждены руководящие документы, в частности «Положение о территориальной обороне Республики Беларусь» и «Боевой устав территориальных войск», а руководителям администраций областей и г. Минска присвоены воинские звания «генерал-майор». Также созданы пункты управления, запасы материально-технических средств, разработаны планы применения войск ТерО.
Можно с уверенностью сказать, что на сегодня войска ТерО Белоруссии – это реально существующий фактор стратегического сдерживания от различного рода угроз и вызовов современности.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЙСК ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ БЕЛОРУССИИ
Целями территориальной обороны республики Беларусь являются:

 • придание обороне государства всенародного характера;
 • повышение возможностей военной организации государства по защите суверенитета  территориальной целостности страны;
 • создание условий для устойчивого функционирования государственных органов и организаций, экономики, объектов инфраструктуры и жизнедеятельности населения республики при возникновении военной угрозы и в военное время.

Важнейшими задачами территориальной обороны являются:

 • охрана и оборона объектов;
 • обеспечение мобилизации приписного состава в случае войны;
 • выполнение отдельных боевых задач совместно с соединениями и частями ВС при отражении акта вооруженной агрессии;
 • борьба с десантно-диверсионными силами и незаконными вооруженными формированиями;
 • ведение партизанской войны на оккупированной противником территории;
 • участие в усилении охраны участков Государственной границы Республики Беларусь;
 • участие в ликвидации последствий применения противником оружия;
 • участие в выполнении мероприятий по обеспечению поддержания режима военного положения и других мероприятий по обороне Республики Беларусь.

СТРУКТУРА, БОЕВОЙ СОСТАВ, ВООРУЖЕНИЕ ВОЙСК ТЕРО
Общее руководство территориальной обороной осуществляет Президент Республики Беларусь - Главнокомандующий Вооруженными Силами.
Создано семь зон территориальной обороны, соответствующих областям и г.Минску. Управление территориальными зонами обороны осуществляют местные органы власти во главе с председателями облисполкомов и Минского горисполкома (каждому из них присвоено воинское звание «генерал-майор») и главами районных исполкомов. Заместителем начальника – начальном штаба территориальной обороны является военный комиссар соответствующей области и г. Минска. Оперативное руководство частями ТерО в военное время осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил.
Численность войск территориальной обороны Республики Беларусь – 120 тысяч человек. Это, кстати, вдвое больше, чем служит в ее регулярной армии. Комплектование формирований ТерО производится из жителей соответствующих административно-территориальных единиц, годных к военной службе.
Войска ТерО включают воинские формирования в виде отдельных стрелковых батальонов и отдельных стрелковых рот. Типовая структура батальона ТерО: штаб, стрелковые роты, роты огневой поддержки и подразделения обеспечения. Последние включают: инженерно-саперную роту, разведывательный взвод, взвод связи, взвод материально-технического обеспечения, автомобильный взвод, взвод охраны.
На вооружении территориальной обороны состоит в основном легкое оружие: автоматы АК-74, гранатометы, минометы, снайперские винтовки и пулеметы, средства связи.
Войска ТерО мобильны, прекрасно знают местность и в высшей степени мотивированы – они защищают родной дом, свои семьи и родной (без высокопарности) кусочек земли. В случае оккупации части территории (а при размерах страны это суровая реальность) войска ТерО начинают вооруженную борьбу. Диверсии на коммуникациях, засады, налеты, уничтожение солдат и офицеров противника, специалистов по работе с гражданской администрацией и коллаборационистов, добыча разведывательных данных – вот неполный перечень задач этих войск на оккупированной врагом территории. Все это предусмотрено в «Боевом уставе территориальных войск». В кратчайший период войска ТерО способны создать сотни партизанских отрядов, способных парализовать работу тыла и сковать значительные силы регулярных войск противника.
Вот в принципе и вся «новая армия Лукашенко». Белорусское ноу-хау на основе мирового опыта, помноженное на лучшие отечественные традиции. И с учетом последних событий в мире – весьма своевременное.

 

2.4 Территориальная оборона в современных условиях

В войне будущего полем боя будет вся страна
Муса Хамзатов
Об авторе: Муса Магомедович Хамзатов – кандидат военных наук, доцент.
Продолжающаяся научно-техническая революция, внедрение в практику подготовки и ведения войны социальных технологий трансформации общества привели к появлению новых типов военных конфликтов, новых форм и способов ведения боевых действий (операций).
КОНФЛИКТЫ НОВОГО РОДА
Сегодня привычными слуху стали такие понятия, как информационная война, кибервойна, борьба за господство в воздушно-космическом пространстве, глобальный стратегический удар и т.п. Сегодня эти и другие формы борьбы активно обсуждаются как профессионалами, так и любителями, по ним идут жаркие диспуты, нарабатываются предложения военно-политическому руководству по развитию вооруженных сил и военно-промышленного комплекса вверенных им государств.
Многие из них глубоко проработаны и востребованы. Так, в 2013 году «Независимое военное обозрение» публиковало цикл статей кандидата исторических наук, полковника запаса Игоря Попова о новом характере войны будущего. В одной из них практически за год до событий в Украине автор акцентировал внимание на появлении в XXI веке военных конфликтов нового типа: «Возникшая в последние годы форма военного конфликта, начинающегося с «мирных» антиправительственных акций и завершающегося жестокой гражданской войной и внешней интервенцией, вполне может быть названа новым типом войны современной эпохи. 
Такая война выходит за рамки традиционных представлений о ней, приобретая комбинированный характер, превращаясь в запутанный клубок политических интриг, ожесточенной борьбы за ресурсы и финансовые потоки, непримиримых цивилизационных столкновений. В ход пускаются все возможные средства, стороны прибегают к любым, самым бесчестным способам и приемам действий – как силовым, так и несиловым». Не менее интересные выводы можно встретить и в материалах некоторых других отечественных исследователей.
Однако даже поверхностный анализ публикаций в отечественных СМИ на тему войн будущего свидетельствует о системном недостатке, сложившемся в военной науке. Абсолютное большинство выводов специалистов направлено на то, чтобы объяснить, как воевать на линии фронта (на переднем крае), какие войска и оружие для этого нужны, в какой организационной структуре их лучше иметь и в каких формах лучше применять и т.п. Безусловно, это очень важные вопросы военной теории, качество и полнота ответов на которые непосредственно влияют на качество подготовки к войне будущего любого государства. Проблема в том, что незаслуженно забытыми остаются не менее важные вопросы противодействия противнику на остальной территории государства – вопросы организации территориальной обороны.
По формальным признакам, конечно, все есть. К примеру, в России необходимость организации территориальной обороны закреплена в статье 2 «Организация обороны» Федерального закона «Об обороне»: «Организация обороны включает: … 9) планирование и осуществление мероприятий по гражданской и территориальной обороне…» Важность задачи подчеркивается тем, что основные документы по ее решению – Положение о территориальной обороне Российской Федерации, План территориальной обороны Российской Федерации и План гражданской обороны – утверждает президент Российской Федерации. Такой же подход существует практически во всех развитых странах мира. И тем не менее, его нельзя признать обоснованным для современных условий.
Чтобы пояснить этот тезис, необходимо понять: когда возникла потребность в организации территориальной обороны, в каких условиях способы ее ведения являются эффективными и будет ли соответствовать этим условиям характер войн будущего? Для ответа на эти вопросы рассмотрим развитие территориальной обороны в исторической ретроспективе.
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ
Практически до второй половины XIX века необходимости в организации территориальной обороны не было. И хотя некоторые современные исследователи для придания научности своим изысканиям заявляют, что территориальная оборона организовывалась еще в стародавние времена при царе Горохе, на самом деле это не так.
Фактически до конца XIX века армии противников «гонялись» друг за другом, стараясь нанести поражение в ходе генерального сражения. В те времена эта идея владела умами генералов всех европейских армий, в том числе и российской. Ведь по вековому опыту войн победитель такого сражения получал всю побежденную страну. Отвлекаться на другие действия, в том числе и на организацию боевых действий в тылу противника, в таких условиях не было никакого резона. Для русскоязычного читателя наиболее наглядным может быть начальный этап Отечественной войны 1812 года (с июня по сентябрь 1812 года). В этот период русская армия, стремясь объединить свои 1-ю и 2-ю Западные армии, с боями отступала от границ России до Москвы, а Наполеон все время старался ее остановить и заставить принять генеральное сражение. Как печально это стремление для него закончилось, все мы хорошо знаем.
Возникает вопрос: почему войска в те времена так стремились сойтись в гигантской мясорубке? Почему веками никто даже не планировал развернуть крупномасштабные действия в глубоком тылу противника и не ожидал подобных действий в своем тылу? Оснований оказалось много.
Во-первых. Слабые возможности армии и флота по ведению разведки вне района действий основных сил. Различные рейдовые отряды вынуждены были как ветер, сломя голову пронестись по армейским тылам противника и как можно скорее вернуться в расположение своих войск. Причин тому было несколько. Основная – трудности в обеспечении действий войск вне расположения основной группировки как информацией, так и различными материальными средствами. Разведка организовывалась в основном верховыми разъездами, возможности которых были ограничены выносливостью лошадей и дальностью визуального обнаружения всадников. Даже при организации рейда в глубь обороны противника командир отряда, чтобы сохранить минимально-допустимую численность основной группы, вынужден был выделять в разведку незначительные силы. Иначе весь его отряд мог быть уничтожен по частям даже местными жителями.
Во-вторых. Низкие возможности средств передачи информации. Голуби и вестовые не обеспечивали устойчивую связь с основными силами. Поэтому командующий армией не мог «разбрасываться» по театру военных действий своими войсками. Он всегда стремился иметь железный кулак, который мог противопоставить противнику.
В-третьих. Недостаточные возможности по транспортировке своих войск в глубину территории противника. Суточный переход кавалерии с использованием фуража мог достигать 50 км, а на подножном корму (летом, для свежих лошадей) – 25–30 км. При превышении этой нормы каждые несколько дней надо было делать 1–2 дня отдыха. Таких темпов, конечно, было недостаточно для стремительного проникновения и длительных действий больших масс кавалерии в глубоком тылу противника.
В-четвертых. Военная экономика практически во всех государствах мира до ХХ века была достаточно условной. Это являлось следствием того, что основным транспортным средством были лошади, а основным вооружением в армии – сабля и винтовка. Специальных мощных отраслей промышленности для их производства и содержания не требовалось. Лошадей, хоть и низкого для кавалерии качества, можно было реквизировать в каждой деревне, а вооружение при регулярной смазке и бережном отношении можно было складировать и хранить десятилетиями и веками в любом районе страны.
В-пятых. Даже если бы значительные отряды, игнорируя армию противника, и прорвались в его глубокий тыл, то там не было значимых объектов, захват или вывод из строя которых давал кардинальное преимущество основной группировке. Например, до ХХ века во многих европейских государствах ярко выраженных промышленных центров было мало. Да и их захват не мог кардинально повлиять на стратегическую обстановку. Характерный пример – захват Наполеоном Москвы. Кроме того, основные сталелитейные и оружейные заводы располагались на удалении нескольких сотен, а то и тысяч километров от государственной границы, что делало вероятность беспрепятственного выхода к ним и их внезапной атаки противником практически нулевой.
В-шестых. Сельский уклад жизни большинства населения также не позволял нанести критически важный ущерб тылу. Постоянные стычки у каждого села с последующей его «зачисткой» не только замедляли бы темп продвижения противника, но были чреваты подходом более крупных групп противника и разгромом.

ПОЯВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ
Следствием указанных причин стало то, что до начала широкой моторизации армии в ХХ веке в глубоком тылу противника могли эффективно действовать только отдельные диверсанты или незначительные отряды, имеющие лишь тактические цели. Их действия не могли оказать значительного влияния на стратегическое положение ни своей, ни чужой армий – слишком незначительными были боевые возможности. Поэтому основным способом нанесения ущерба экономики и тыловым частям противника были поджог и технический саботаж руками диверсантов.
Для борьбы с ними длительное время было достаточно ополчений или милиции, формируемых по территориальному и остаточному принципу комплектования. Обеспечение материальными и другими средствами, в том числе вооружением, осуществлялось за счет местной базы. Руководство возлагалось на местное дворянство. Конечно, такое ополчение даже совместно с полицией было неспособно к длительным и методичным действиям против регулярной армии, но против диверсантов и небольших отрядов противника сил хватало.

     Иногда можно встретить утверждение, что задачу территориальной обороны в России решала Внутренняя стража, существовавшая с 1811-го по 1864 год. Однако это не совсем так. В сущности, Внутренняя стража была чисто полицейским органом, имевшим военную организацию. Ведь в соответствии с утвержденным императором Александром I «Положением для внутренней стражи», ее основными задачами были: «помощь исполнению законов и приговоров суда; поимка, преследование и истребление преступников; усмирение неповиновения и буйства; поимка беглых, ушедших преступников и дезертиров; содействие сбору податей и недоимок; сохранение порядка и спокойствия церковных обрядов всех исповеданий, законом терпимых; охранение порядка на ярмарках, торгах, народных и церковных празднествах; сопровождение рекрутов, преступников, арестантов и пленных» и т.п.
В рамках решения этих задач Внутренняя стража, конечно, боролось с диверсантами, но только как с преступниками. Впервые задача обеспечения готовности к защите объектов и основных транспортных коммуникаций от диверсионных и террористических групп противника была сформулирована в 1864 году для местных войск.
Роль территориальной обороны, наряду с отношением к ней военно-политического руководства, стала меняться только в ХХ веке, по мере индустриализации государств, переходу к массовым армиям и все большей их зависимости от своевременного и разностороннего тылового и технического обеспечения.
В первую очередь это проявилось в выделении на театре военных действий прифронтовой полосы – полосы местности, примыкающей к линии фронта, в пределах которой располагались соединения, части и тыловые учреждения оперативно-стратегического объединения. На данной территории устанавливался особый режим для гражданского населения и предусматривались действия своих войск на случай появления в ней регулярных войск противника. Выделение особого правового режима в прифронтовой полосе было вызвано тем, что даже отдельные террористические или диверсионные действия со стороны противника (например, уничтожение штаба фронта или фронтовых складов с боеприпасами) могли серьезно повлиять на ход и исход боевых действий на ТВД. На остальной же территории государства территориальная оборона планировалась по старинке, с целью противодействия отдельным диверсантам.
Новым фактором, непосредственно повлиявшим на организацию территориальной обороны, стала авиация. Ее эффективные действия в ходе Первой мировой войны, наряду с продемонстрированными возможностями по нанесению ущерба населению и экономике в стратегической глубине обороняющихся войск, вынудили военно-политическое руководство ведущих государств Европы создать на территории приграничных военных округов войска противовоздушной обороны. Основу организационного построения нового рода войск в 20-х годах прошлого века составляли пункты ПВО, входившие в сектора ПВО, командование которых и несло ответственность за ПВО в границах округа.
В дальнейшем увеличение радиуса действия боевой авиации противника потребовало новых подходов к организации территориальной обороны в воздушном пространстве. В частности, в СССР в ноябре 1941 года, несмотря на отчаянное положение на фронтах, были созданы Войска противовоздушной обороны территории страны – вид вооруженных сил, предназначенный для отражения ударов противника с воздуха по основным административно-политическим центрам и другим важным объектам и группировкам вооруженных сил в тылу, составляющим основу экономической и военной мощи государства. Это был революционный шаг, которым признавалось начало коренных изменений в характере в организации территориальной обороны. Ведь Войска ПВО территории страны, по сути, были войсками территориальной обороны от воздушного противника!
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
После окончания Второй мировой войны, казалось бы, военная наука неминуемо должна была сделать следующий шаг в своем развитии и предложить новую теорию организации территориальной обороны как системы взаимоувязанных действий на земле и в воздухе. Однако стремительное внедрение в войска ядерного оружия, принципиальное изменение характера и содержания военных конфликтов негативно отразились на развитии основных положений территориальной обороны. Ни военной наукой, ни практиками не были сделаны правильные выводы из кардинально увеличившихся маневренных и боевых возможностей соединений и частей видов и родов войск. К примеру, в СССР задача противовоздушной обороны стратегического тыла признавалась общегосударственной, и ее решение было возложено на главнокомандующего Войсками ПВО страны.
Однако решение задачи территориальной обороны на земле почему-то по-прежнему продолжали считать делом второстепенным, незначительным. Никто не стал брать в расчет резко возросшие оперативные возможности наземных группировок войск, способных совместно с авиацией организовать новый фронт в глубоком тылу противника. Даже в 80-х годах ХХ века отношение к организации защиты своего тыла в глубине страны оставалось прежним. Предполагалось противодействие отдельным диверсантам и небольшим отрядам противника, выполняющим частные, тактические задачи. Соответственно, если Войска ПВО страны готовились бороться против объединений и соединений воздушного противника как составной части его регулярной армии, то многие военные руководители по-прежнему считали, что основными задачами войск в рамках территориальной обороны в стратегической глубине обороны будет борьба с отдельными диверсантами и мелкими диверсионными отрядами.
В последующем, на рубеже ХХ и XXI веков, влияние результатов научно-технической революции на организацию обороны государства только возрастало. Сегодня для организации эффективной обороны государства требуется взаимоувязать действия десятков министерств и ведомств и десятков миллионов людей. Например, в конце январе 2013 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в представленном для утверждения плане обороны государства взаимоувязаны действия 49 министерств и ведомств. Понятно, что не все эти государственные структуры участвуют в активных боевых действиях, но бесспорно, что деятельность каждого из них непосредственно влияет на эффективность обороны. Это подтверждается комментарием министра обороны на вышеуказанной встрече о том, что «…впервые удалось учесть все программы, связанные с обороной нашей страны: и программу вооружения, и мобилизационную программу, и программы всех министерств и ведомств по всей территории нашей страны».
Утвержденный план обороны, несомненно, должен быть основой для планирования территориальной обороны. Определенные теоретические и практические наработки для этого есть. Например, практика организации совместных действий разноведомственных сил и средств при решении общей задачи. Для этого в каждом военном округе создаются зоны территориальной обороны, которые, в свою очередь, подразделяются на районы территориальной обороны. Начальниками зон территориальной обороны, как правило, назначаются военные комиссары соответствующих республик, краев и областей, а начальниками районов территориальной обороны – районные (городские) военные комиссары, в некоторых случаях – командиры соединений, частей, начальники военно-учебных заведений. Важная роль отводится и органам власти субъектов государства и местного самоуправления, которым предписывается совместно с органами военного управления участвовать в планировании и обеспечении выполнения мероприятий территориальной обороны на своей территории. Можно назвать еще ряд положений по организации территориальной обороны, которые могут обеспечить ее эффективную организацию.
НЕСООТВЕТСТВИЕ ПОДХОДОВ
Впрочем, все усилия и достижения здесь перечеркивает сохранение двух основных боевых задач войск (сил) территориальной обороны: охрана наиболее важных объектов государственной и военной инфраструктуры и борьба с десантно-диверсионными силами противника и незаконными вооруженными формированиями. В этом, по нашему мнению, и заключается основное несоответствие существующих подходов к организации территориальной обороны современным условиям.
Изначально предполагается, что боевые действия в глубоком тылу будут, как и 100 лет назад, носить тактический масштаб. Конечно, такой подход многим очень удобен: по-прежнему можно выделять силы и средства от соединений, частей и учреждений различных силовых структур и других министерств и ведомств по остаточному принципу, по мере необходимости. Но обеспечивается ли эффективная защита тыла? Вряд ли.
Полное игнорирование принципиальных изменений в экономике, промышленности, вооружении, социальных технологиях последних десятилетий чревато тяжелыми последствиями для любой страны. Отставание в понимании сути современных военных действий особенно опасно в условиях, когда все больше армий мира перестраиваются в соответствии с новой технологией войны, основные положения которой были опубликованы еще 25 лет назад. Например, в октябре 1989 года в статье «Меняющееся лицо войны: четвертое поколение», опубликованной в газете американской морской пехоты Marine Corps Gazette, указывалось: «Война будет нелинейной в такой степени, что, вполне возможно, в ней будут отсутствовать поддающиеся идентификации поле боя и линии фронта. Различие между «гражданским» и «военным», вероятно, исчезнут. Действия будут одновременно направлены на всю «глубину» участвующих сторон, включая все их общество, понимаемое не только в его физическом, но и в культурном аспекте… Успех будет сильно зависеть от эффективности совместных операций, поскольку линии раздела между задачами и ответственностью разных участников окажутся размыты».
В России также занимались теоретическими исследованиями в данной области. Так, в начале 2000-х годов автор этих строк работал над основами теории перспективных форм и способов ведения военных действий. Полученные результаты свидетельствовали: активная наработка вероятным противником новых сложных форм и способов ведения современных военных действий требует аналогичных изменений в теории и практике организации и ведения боевых действий не только на фронте, но и в рамках территориальной обороны. Ведь полем боя становилась вся страна.
Сегодня операции получили новое содержание, изначально предполагающее проведение быстрых и решительных маневров не только на флангах, но и в глубоком тылу противника. Основным фактором, определяющим характер военных действий, стала возможность проведения центрально-сетевых операций разновидовых тактических группировок, управляемых из единого стратегического центра и одновременно действующих по отдельным ключевым элементам системы государственного и военного управления, частям и подразделениям сил ответного удара на всей территории противоборствующей стороны.
Этот вывод означает, что рядом с любым стратегически важным для обороняющейся стороны объектом может оказаться тактическое подразделение регулярной армии противника, поддержанное всей ее мощью на любом удалении от переднего края. Командиру такого подразделения нет необходимости иметь в непосредственном подчинении какие-то конкретные специфические дорогостоящие системы вооружения – ему лишь необходимо сделать через сеть заявку на их применение в заданном районе в заданное время для решения конкретной задачи или довести текущую обстановку до вышестоящего командира – и поддержка будет оказана. Смогут ли противостоять «сети» таких межвидовых тактических группировок, действующих по единому замыслу и плану на всей территории жертвы агрессии, наспех собранные «войска и силы территориальной обороны», не поддержанные ни авиацией, ни войсками РЭБ, ни кибервоинами, не имеющие единого замысла и плана со своими регулярными войсками? Риторический вопрос.
Например, попытка военно-политического руководства Ирака в 2003 году организовать территориальную оборону на основе подходов второй половины ХХ века обернулась катастрофой. Ведь изначально никаких действий против регулярной армии в таком глубоком тылу предусмотрено не было, и когда через сутки после начала боевых действий крупная американская группировка оказалась у них в глубоком тылу, ситуацию не спасли даже самоубийственные атаки гвардейцев.
Можно предполагать, что за прошедшие 11 лет возможности американских Вооруженных сил по проведению центрально-сетевых операций только выросли. Например, к важнейшей особенности современных операций, непосредственно влияющей на организацию территориальной обороны, можно отнести введение в заблуждение военно-политического руководства страны – жертвы агрессии о складывающейся военно-стратегической обстановке за счет псевдопартизанского (псевдотеррористического) характера действий его войск, нанесения ущерба под видом техногенных катастроф или стихийных бедствий, выступлений населения с религиозными, этническими или другими лозунгами. Такие действия сегодня можно широко наблюдать в ходе так называемых цветных революций, когда первые лица государства – жертвы агрессии впадают в прострацию, не понимая, что происходит вокруг.
«ДИЧЬ» СТАЛА «ОХОТНИКОМ»
Что же обычно предполагается противопоставить новым способам боевых действий противника в своем глубоком тылу руководством большинства современных государств, импортирующим не только материальные средства, но и военную теорию не первой свежести?
Вероятно, все то, что было наработано 70 лет назад к окончанию Второй мировой войны: специальные операции, несение боевой службы, оперативные мероприятия, оперативно-боевые действия, поиск, оцепление, блокирование, режимно-профилактические, изоляционно-ограничительные действия, спасательно-эвакуационные, неотложно-восстановительные работы и др. Вряд ли можно даже чисто теоретически признать их адекватными современным условиям обстановки.
Сегодня актуальность новых подходов к организации и ведению территориальной обороны еще более возросла, чем даже 10 лет назад. Деление на операции в полосе фронта и ведение территориальной обороны теряет свой изначальный смысл. Требуется переосмысление всей теории организации обороны государства.
Главное понимать: «дичь» стала «охотником». В тылу государства – жертвы агрессии – будут действовать не диверсанты-одиночки, мечтающие незаметно выйти к объекту диверсии и так же незаметно уйти, а регулярные войска, действующие по единому замыслу и плану и имеющие соответствующие системы разведки, управления, огневого поражения и обеспечения.
Надежда на то, что в рамках существующих подходов к территориальной обороне удастся эффективно срывать операции регулярных войск противника разноведомственными, достаточно разношерстными группировками своих войск, может не оправдаться. Более того, нацеленность регулярной армии только на противодействие регулярным силам противника на переднем крае, наряду с ожиданием, что в тылу справятся Внутренние войска или другие формирования типа Национальной гвардии США, чревата последовательным разгромом всей военной организации государства. Этот вывод хорошо иллюстрируют события в Ливии, Сирии и Украине. 

 

2.5 Особенности организации территориальной обороны Республики Куба

НАУКА И ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 1/2007, стр. 54-57
Особенности организации территориальной обороны Республики Куба
УДК 355.45(729.1)
Генерал-майор А.Н. НИКИТИН,
командующий Сухопутными войсками
Вооруженных Сил Республики Беларусь
Мировой военно-исторический опыт, сравнительный анализ событий последних лет подтверждают тот факт, что, только придав обороне государства всеобщий (всенародный, тотальный) характер, можно защитить суверенитет, независимость и территориальную целостность страны. А сделать это можно лишь путем дополнения усилий регулярных войск, организацией системы территориальной обороны. Большинство стран, в том числе и соизмеримых по территории и численности населения с Беларусью, кроме небольших и относительно дешевых регулярных вооруженных сил, имеют в боевом составе военного времени и территориальные войска. Примером могут служить Финляндия, Швеция, Норвегия, Великобритания, Германия, Бельгия, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Республика Куба и многие другие страны. Рассмотрим особенности организации территориальной обороны Республики Куба.
Географическое и политике - экономическое положение
Республика Куба - социалистическое государство в Западном полушарии. Она расположена в Карибском море на одноименном острове и более 1600 прилегающих островах. Площадь Республики Куба - 110,9 тыс. кв. км. Географическое положение делает Кубу перекрестком важных морских путей из Атлантического в Тихий океан и из Северной Америки в Центральную и Южную. Население составляет 11,234 млн. человек, 95% из которых - кубинцы. Столица - Гавана (около 2 млн. жителей в границах Большой Гаваны). Государственный язык - испанский. Среди верующих преобладают католики.
Высшим органом государственной власти является избираемая на пять лет Национальная ассамблея народной власти, наделенная законодательными правами. Национальная ассамблея избирает из числа своих депутатов Государственный совет. Высшим органом исполнительной власти является Совет министров. Председатель Государственного совета и Совета министров является главой государства. В административном отношении Куба подразделяется на 14 провинций, которые, в свою очередь, делятся на 169 муниципий, одна из которых - Хувентуд - центрального подчинения.
Республика активно участвует в Движении неприсоединения, решительно поддерживает народы Африки, Азии и Латинской Америки, борющиеся за свое национальное освобождение, против гегемонии США.
Особое место во внешнеполитической активности Кубы на современном этапе занимают ее связи с Китаем и Вьетнамом, успешно идущими по пути социалистических рыночных реформ. Учитывая определенное сходство избранных путей развития и идеологическую близость Кубы с этими странами, можно говорить даже об определенной стратегической проекции их отношений.
Куба - аграрно-индустриальная страна. Ее недра богаты никелем, кобальтом, марганцем, железом, медью, хромом, каменной солью, мрамором и другими минералами. Сахарная промышленность является основной отраслью кубинской экономики. Табак и кофе также играют значительную роль в экономике страны. Никель, ром, цитрусовые, рис составляют значительную долю национального производства. Фармацевтическое и биотехнологическое производство достигло за последние годы исключительно высоких результатов. Большое внимание уделяется развитию транспорта и связи.
В последние годы правящие круги Соединенных Штатов озабочены не только успехами Ф. Кастро по выводу страны из кризиса и продемонстрированной на деле способностью «защитить независимость, родину и социализм». США все больше волнует, что Куба весьма успешно наращивает сотрудничество с Канадой, государствами Европейского Союза и латиноамериканскими странами. Их беспокойство прежде всего связано с тем, что позиции, сданные на Кубе Россией, быстро занимают основные конкуренты Соединенных Штатов по мировому рынку. При этом большинство среди них - это военно-политические союзники Вашингтона. Все наиболее перспективные и прибыльные отрасли кубинского народного хозяйства осваиваются канадским, испанским, французским, немецким, британским, израильским, мексиканским и другим капиталом. Американские деловые круги страшит мысль, что, когда правящие круги США наконец снимут эмбарго, то все лучшие места в кубинской экономике уже будут заняты.
Вооруженные силы
Зарождению вооруженных сил Кубы положила начало Повстанческая армия, созданная кубинскими патриотами в 1956 - 1958 годах после их высадки на Кубу. С конца 1959 года стали организовываться отряды народного ополчения (милисианос). Создание кадровой армии началось в мае 1961 года. Численность ее на сегодняшний день составляет:
регулярные вооруженные силы - 46 тыс. чел.;
резерв - 39 тыс. чел.;
военизированные формирования - 1,765 млн. чел., в т.ч. силы госбезопасности - 20 тыс. чел., пограничные силы - 6,5 тыс. чел., территориальная милиция - 1 млн. чел., гражданская оборона - 50 тыс. чел.
Комплектование осуществляется по призыву. Срок службы
- 24 месяца. Мобилизационные ресурсы составляют 3,1 млн. чел., в т.ч. годных к военной службе - 2 млн. чел.
Революционные вооруженные силы Кубы (далее - РВС) включают сухопутные войска, войска противовоздушной обороны и военно-воздушных сил (далее - войска ПВО и ВВС), военно-морские силы (далее - ВМС). Верховный главнокомандующий - Председатель Государственного совета.
В свою очередь, сухопутные войска включают в себя регулярные и территориальные войска численностью 35 тыс. чел. и состоят из 3 региональных командований, 3 штабов армий, 4 - 5 танковых, 9 мотопехотных, воздушно-десантной, 14 резервных, пограничной и зенитной ракетной бригад, зенитного артиллерийского полка. На вооружении имеют свыше 900 танков (Т-34, Т-55, ПТ-76, Т-62), 400 БМП-1, более 700 БТР, 500 буксируемых орудий, 40 самоходных гаубиц, 175 реактивных систем залпового огня, 1 тыс. минометов, 400 орудий зенитной артиллерии, переносные зенитные ракетные комплексы, около 300 пусковых установок зенитных управляемых ракет.
Войска ПВО и ВВС (8 тыс. чел., 130 боевых самолетов, 45 боевых вертолетов) оснащены современными истребителями-перехватчиками, истребителями-бомбардировщиками и транспортными самолетами, вертолетами и зенитными ракетными комплексами.
ВМС (3 тыс. чел.) имеют на вооружении фрегаты, сторожевые корабли, корабли ПЛО, ракетные, торпедные и сторожевые катера, вертолеты и ракеты типа «поверхность
- поверхность».
Совершенствованием форм и способов ведения вооруженной борьбы вооруженными силами Кубы стало широкомасштабное военное учение под названием «Бастион-2004», проведенное в период с 13 по 19 декабря 2004 г., в котором в течение недели приняло участие около 4 млн. человек. В рамках учения отрабатывалась концепция «Всенародной войны» на случай вооруженного вторжения извне. Цель учения
- отработка взаимодействия всех родов войск, в том числе войск территориальной обороны перед лицом постоянных угроз со стороны Соединенных Штатов, которые рассматриваются в качестве основного противника. Научении тысячи кубинцев проходили подготовку по ведению уличных боев, овладевали навыками оказания первой медицинской помощи раненым, а в школах были проведены уроки гражданской обороны. Широкомасштабные маневры стали на Кубе самыми крупными за последние 20 лет.
В середине мая 2005 года в стране также прошло широкомасштабное военное учение по отражению возможной агрессии со стороны США. В ходе учения отрабатывались вопросы обеспечения безопасности республики исходя из ряда новых идей концепции «Всенародной войны».
Основы и построение системы территориальной обороны
Основы территориальной обороны Республики Куба с момента победы Революции в 1959 году строились в соответствии со складывающейся обстановкой.
До 80-х годов прошлого века, когда Куба могла рассчитывать на поддержку и помощь СССР, в военной доктрине государства основной составляющей в обороне страны являлись регулярные формирования вооруженной борьбы, и в качестве дополнительных сил предусматривалось участие народа. В последующем, когда СССР дал понять, что в случае агрессии против нее, Куба не получит прямой военной помощи, начался поиск новых вариантов обеспечения безопасности государства, суть которых заключалась в восстановлении главенствующей роли народа в обороне страны. Изучался опыт Вьетнама, Китая и других стран.
В результате, в основу военной доктрины страны легла концепция «Всенародной войны», суть которой заключается в развертывании системы территориальной обороны как основы военной мощи, всевозможном использовании ресурсов государства и общества. Итогом концепции явилось понимание того, что каждый патриот своей страны должен иметь свою задачу, оружие и место в случае агрессии против Кубы.
Система территориальной обороны строится в соответствии с административно-территориальным делением страны: территориальная оборона провинции (соответствует нашему пониманию области) и отдельно г. Гаваны - территориальная оборона муниципии (района) - территориальная оборона зоны (более мелкая организационная единица, как правило, в составе муниципии может быть до 5 - 6 зон территориальной обороны с численностью населения в каждой из них до 30 - 40 тыс. человек).
Руководство территориальной обороной в указанных административных единицах осуществляет формируемый в военное время (призывной период) Совет территориальной обороны провинции, муниципии, зоны. Председателем Совета является соответствующий председатель комитета коммунистической партии, а в зоне территориальной обороны - начальник зоны территориальной обороны, назначенный уже в мирное время, как правило, из числа граждан, имеющих опыт партийной работы либо службы в Революционных вооруженных силах Кубы или Министерстве внутренних дел.
Общее руководство вооруженной борьбой в стране осуществляет Совет национальной обороны, объединяющий в своем составе все управленческие структуры политических сил государства, руководство военной составляющей - штаб Главного командования.
В системе обороны страны предусматривается применение всех форм как вооруженной борьбы, так и других: политических, экономических, дипломатических, поддержания и обеспечения внутренней безопасности и внутреннего порядка.
Военная (вооруженная) составляющая «Всенародной войны»
Главная роль в обеспечении вооруженной защиты Республики Куба принадлежит ее Революционным вооруженным силам, общее руководство осуществляет штаб Главного командования, формируемый на базе Министерства РВС и Генерального штаба, организационно состоящий из управлений, департаментов, отделов Центрального аппарата.
Защита безопасности государства организуется в 3-х стратегических районах, ответственность за планирование и ведение боевых действий в которых возлагается на командующих армиями. Стратегические районы, в свою очередь, делятся на 15 военных районов, территориально совпадающих с административными границами провинций (г. Гавана выделен в отдельный район). Военные районы подразделяются на военные сектора (включают тактические группировки), территориально совпадающие с границами муниципий (г. Гавана разделен на два военных сектора), военные сектора делятся на зоны территориальной обороны (в структуре административных органов соответствует народному совету). Зону территориальной обороны можно рассматривать как первичное звено системы территориальной обороны.
С учетом того, что в состав РВС Кубы входят три армии (Восточная, Центральная и Западная), каждой из них определены для ведения вооруженной борьбы от 4 до б военных районов (например, Западной армии определены 4 военных района (две провинции, г. Гавана и специальный военный сектор на острове Молодежный). Армии состоят из танковой бригады, бригады ПВО, береговых ракетных частей, полков специальных войск, сил ВМФ, баз обеспечения, инженерно-технических частей, территориальных центров связи, разведки и РЭБ, механических мастерских, цехов защиты от ОМП.
Военные районы представляют собой группировку войск оперативно-тактического уровня, у которой есть свое руководство, штаб и дополнительно - военные комиссариаты, структуры гражданской обороны, части тылового и территориального обеспечения.
Военные сектора - тактическая территориальная группировка сил и средств, предназначенная для обороны муниципии. В их состав входят пехотные бригады; легкие горно-пехотные бригады (в условиях горной местности), артиллерийские полки, полки ПВО; школы подготовки и обороны (как правило, при пехотных бригадах, в военное время школы переформировываются в пехотные бригады); кроме того, военный комиссариат, народные специальные отряды; батальоны милиции территориальных войск общего назначения (оборона пунктов, рубежей, побережья), регулярного назначения (защита важных пунктов сопротивления) и местного назначения (защита, оборона заводов, фабрик и других промышленных объектов и учреждений); отдельные роты территориальных войск (комплектуются в основном женщинами), отдельные группы, батареи, взводы артиллерии и ПВО.
Кроме того, в составе сил и средств военного сектора в вооруженной борьбе участвуют формируемые в муниципии бригады производственной обороны, предназначенные в военное время для производства продукции промышленного либо другого назначения и вооруженной охраны и обороны, производящих эту продукцию, заводов, фабрик и других объектов.
Особенности организации управления
Управление вооруженной борьбой в стране в условиях войны осуществляет Главнокомандующий Революционными вооруженными силами Кубы через Совет национальной обороны и рабочий орган - штаб Главного командования.
В стратегических районах ответственности армий вооруженной борьбой руководят соответствующие командующие.
В состав Военного совета армии на военное время входят председатели Советов территориальной обороны провинций.
Командующие армиями осуществляют руководство военной составляющей вооруженной борьбы в военных районах, а через начальников военных секторов, их штабы - действиями частей РВС и специальных подразделений территориальных войск.
Общее руководство ведением «Всенародной войны» в административных границах провинций и муниципий осуществляют председатели комитетов коммунистической партии соответствующих административных образований через формируемые в кризисный период Советы территориальной обороны провинций, муниципий, зон.
Военные руководители военных районов, военных секторов являются членами соответствующих Советов территориальной обороны и, в период ведения вооруженной борьбы, организуют тесное взаимодействие в интересах достижения общих целей «Всенародной войны». Как правило, главенствующую роль в планировании применения военной составляющей, ведении боевых действий воинскими частями РВС, ведении вооруженной борьбы специальными подразделениями и частями территориальных войск (милицией разного назначения), бригадами и отрядами производства и обороны осуществляет военный руководитель соответствующего уровня.
Таким образом, в системе управления просматриваются две характерные ветви:
главная (основополагающая) - ветвь Советов обороны различного уровня, основу которой составляют партийные органы руководства - от центральных до низовых (уровня муниципий, народных Советов, предприятий и учреждений);
ветвь вооруженной борьбы, основу которой составляют органы управления РВС - от Главного командования, армии до военного сектора, зоны территориальной обороны.
Такая схема действует и в условиях мирного времени, в обстановке, вызванной необходимостью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Подготовка должностных лиц и персонала
В стране действует эффективная система подготовки должностных лиц руководства территориальной обороной от центральных органов (министерств, комитетов, департаментов), провинций, до уровня военных секторов муниципий, зон территориальной обороны и руководителей частей территориальной обороны, промышленных, производственных предприятий и организаций. Подготовка осуществляется на основании соответствующих директивных документов главы и других первых лиц государства, а также директив и указаний министра обороны и начальника Генерального штаба РВС. Обеспечение подготовки персонала ресурсами осуществляется в соответствии с указаниями министра экономики Кубы.
Подготовка военнослужащих осуществляется в общей системе службы в войсках и обучения в военных учебных заведениях РВС, резерва - в системе военных сборов.
Подготовка персонала военных районов (провинций) и военных секторов (муниципий) в системе территориальной обороны осуществляется в школах подготовки и обороны (при регулярных бригадах РВС) по трехуровневой схеме: провинции, муниципии, зоны территориальной обороны.
Члены Советов обороны провинций, муниципий и зон территориальной обороны, в соответствии с совместной резолюцией министра обороны РВС и министра экономики готовятся на учебных сборах, в течение двух дней в году. Кроме того, руководящий состав органов территориальной обороны всех уровней проходит подготовку на учениях, в том числе и совместных с Министерством внутренних дел.
На уровнях провинции и муниципии (в военных районах и военных секторах) подготовка руководящего состава и специальных территориальных частей и подразделений (милиции) осуществляется:
в установленные в государстве - 2 дня национальной обороны, под руководством министра обороны РВС;
в установленные в каждой провинции - 3 дня обороны, под руководством Совета территориальной обороны провинции;
руководящего состава и Советов обороны провинций, муниципий и зон территориальной обороны на специальных учебных сборах - 2 дня в году;
руководящего состава и специальных частей территориальных войск (милиции) - на специальных сборах продолжительностью 10 дней в году;
офицерского состава (милиции) - в школах подготовки и обороны на специальных курсах продолжительностью до нескольких недель.
Подготовка руководящего состава государства, Советов обороны военных районов, военных секторов осуществляется при Военной академии Республика Куба, остальных должностных лиц, как правило, при школах подготовки и обороны (при бригадах РВС).
Проанализировав вышесказанное, приходим к следующим выводам:
1. Концепция «Всенародной войны» Кубы, предусматривающая применение в совокупности всех форм борьбы: вооруженной, политической, дипломатической, экономической и др., заслуживает тщательного анализа и всестороннего изучения.
Только совместное применение вооруженных сил и других войск, сил и средств территориальной обороны в интересах защиты государства способно обеспечить возможность предотвращения войны, а в условиях ее развязывания - дать достойный отпор агрессору.
2. Система построения территориальной обороны Республики Куба, включающая две ветви управления: группировкой вооруженных сил и силами территориальной обороны посредством Советов обороны в рамках административно-территориального деления страны, в настоящее время достаточно эффективна.
3. Отдельные аспекты организации территориальной обороны Республики Куба целесообразно учитывать при организации подготовки руководства администраций областей, районов, возможно, министерств и ведомств, департаментов, а также офицеров штабов зон, районов территориальной обороны на специальных курсах, сборах при Военной академии Республики Беларусь, 72-го объединенного гвардейского учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.
Необходимо расширить состав привлекаемых на ежегодные учения, в рамках подготовки Вооруженных Сил, аппарата руководства районов и областей, промышленных предприятий, учреждений и организаций в целях отработки совместных действий по их защите, охране, обороне; осуществления управления силами и средствами, в том числе и при выполнении задач производства продукции в военное время.
Заслуживают рассмотрения вопросы:
применения частей территориальных войск для ведения активных оборонительных и засадных действий в целях изнурения противника; с учетом наличия и целесообразности - возможности обеспечения таких частей более тяжелым вооружением;
создания сопряженных современными защищенными каналами связи пунктов управления центральных органов территориальной обороны, оперативных командований с пунктами управления Советов обороны областей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Малый атлас мира/Ст. ред. Н.М.Терехов. - М.: ГУГК, 1980. - 147с.
2. Советская военная энциклопедия: В 8 т. «К-22» - линейный / Пред. гл. ред. комиссии Н.В. Огарков. - М.: Воениздат, 1977. - 656 с. с ил., 468 ил.
3. Страны мира: Краткий политико-экономический справочник/М.: Политиздат, 1980. - 497с.

 

2.6 Концепция создания войск территориальной обороны Ремпублики Польша.
Зарубежное военное обозрение №2013 №4 С.36-45


Полковник С. Корчагин

После вступления стран Балтии и Польши в НАТО вооруженные силы этих государств подверглись реформированию, с тем чтобы максимально отвечать наступательным задачам альянса. Тем не менее вопросы территориальной обороны (ТО) в этих государствах также были отражены в национальных военных концепциях и доктринах.

Примером тому является Республика Польша (РП), где в течение последних лет были предприняты значительные усилия, направленные на разработку основ территориальной обороны страны, программ обучения и подготовки контингентов соответствующих войск, создание и совершенствование на практике модели их взаимодействия с регулярными подразделениями, а также с вооруженными формированиями оборонной системы страны.
Зарубежные военные эксперты отмечают, что содержание сил ТО обходится значительно дешевле, чем регулярных войск (в США - в 6 раз, Дании и ФРГ - в 10). Создание национальной системы территориальной обороны позволит Республике Польша значительно сократить финансовые затраты на национальные ВС. Однако ввиду ряда проблем, в том числе из-за недостаточного финансирования, отмечается нехватка транспортных средств и средств связи. Вооружение территориальных войск в значительной степени устарело, острыми остаются вопросы укомплектованности личным составом (на сегодняшний момент она менее 18 %).
В стране функционирует общественная патриотическая организация оборонной направленности "Движение за создание территориальной обороны" (Ruch па Rzecz Obrony Terytorialnej - RnROT). Основной ее целью является создание новой системы национальной территориальной обороны как активного резерва ВС РП. Деятельность организации способствует информационному обеспечению данного вопроса и созданию положительного общественного мнения.
В настоящее время разрабатывается концепция создания войск территориальной обороны при участии группы военных экспертов, в том числе Р. Шереметьева, доктора военных наук, бывшего заместитель министра национальной обороны РП, генерала дивизии Р. Полко, доктора военных наук, заместителя начальника бюро национальной безопасности Польши и Ю. Марча, доктора военных наук, профессора академии национальной обороны РП. Польские военные эксперты предлагают создать систему ТО страны, приняв за основу опыт в этой области Швеции и Швейцарии.
Планируется, что общая численность подразделений такого типа в мирное время составит 15-17 тыс. военнослужащих, в том числе около 13 300 резервистов и до 4 тыс. кадровых военнослужащих центров подготовки. В военное время на базе последних планируется формировать бригады территориальной обороны. Оперативное применение войск ТО предполагает их привлечение к решению задач при проведении поисково-спасательных операций; поддержании общественного порядка; по усилению охраны и обороны государственной границы и важных объектов; а также войска должны участвовать в инженерном оборудовании ТВД.
Формально войска ТО Польши не подчиняются руководству НАТО, однако могут выполнять определенные функции в интересах альянса. Так, предусматривается использовать их для охраны и обороны маршрутов движения и колонных путей при перегруппировке войск, а также привлекать к участию в противодиверсионных и противодесантных операциях, прочесыванию местности, организации взаимодействия с местными органами власти.
Принципы деятельности войск ТО. По мнению польских военных экспертов, эти войска должны опираться на общественные патриотические организации оборонной направленности и в перспективе стать активным резервом для национальных ВС. Структура ТО будет включать в себя две составляющие - гражданскую (с председателем во главе), призванную обеспечить взаимодействие с гражданскими администрациями, и военную, которая будет отвечать за базовую военную подготовку личного состава и повышение его квалификации.
Подразделения ТО предполагается формировать на добровольной основе по территориальному признаку. Военную подготовку личного состава планируется организовать в выходные дни или в свободное от работы время. Период обучения и повышения квалификации будет оплачиваться, а закупка снаряжения и оборудования освобождаться от налога. Личный состав войск ТО намечается разделить на две категории - солдат территориальной обороны (подготовленных резервистов) и кандидаты в таковые. Последние пройдут сначала стажировку в своих подразделениях, а затем - основную 30-суточную подготовку в учебных центрах, после завершения которой, приняв присягу, получат статус солдат войск ТО.
Структура и численный состав ТО. Предполагается, что войска территориальной обороны будут отдельным компонентом СВ со своим командованием.
Планируется создать пять учебных центров подготовки ТО, непосредственно подчиненных командованию территориальной обороны. Во время мобилизации их намечается развертывать в бригады ТО (в одном центре до двух-трех пехотных бригад штатов военного времени). Специалистами центров подготовки станут кадровые военнослужащие.
При развертывании бригады ТО до штатов военного времени ее численность увеличится с 500 до 3 500 человек. Вооружение будет включать 12 57-мм зенитных пушек С-60, 30 82-мм минометов, 12 ПЗРК "Гром", противотанковые средства, а также около 500 единиц транспортных средств.
Основной боевой единицей станет легкий пехотный батальон территориальной обороны, в структуру которого войдут: управление, штаб, три легкие пехотные роты и одна специального назначения, а также четыре взвода: инженерный, логистики, ПВО и управления.
Рота специального назначения будет включать четыре взвода - один специальный (или психологической борьбы), один противодиверсионный и два разведывательных.
Легкая пехотная рота ТО общей численностью 150 военнослужащих состоит из командования, трех легких пехотных взводов по 36 военнослужащих (четыре отделения - три легких пехотных и одно поддержки), одного взвода огневой поддержки численностью 28 военнослужащих (четыре отделения - два противотанковых, одно автоматических гранатометов и одно пулеметное) и отделения обеспечения. Вооружение: Kbk-M - пулемет (5,56 х 44 мм); Kbk-G - автоматно-гранатометный комплекс с 40-мм подствольным гранатометом; КbК-АКМ - модернизированный автомат Калашникова (7,62 х 39 мм); Km РК - пулемет Калашникова ПК (7,62 х 54 мм); РПГ-7В - ручной гранатомет; GA-40 - автоматический гранатомет (40 х 53 мм); ПТРК "Спайк" или "Фагот".
По штату мирного времени в составе ТО планируется иметь 19 легких пехотных батальонов (три - центрального подчинения и один - в каждом из 16 воеводств). Численность личного состава батальона 680-700 военнослужащих. Планируется, что легкий пехотный взвод будет дислоцироваться в каждом повяте (средняя административно-территориальная единица Польши). Всего намечается сформировать 308 взводов (по количеству повятов).
В случае стихийных бедствий и катастроф взводы, дислоцирующиеся в повятах, будут находиться в распоряжении старосты, а при введении воеводами чрезвычайного положения они должны действовать в составе соответствующего батальона ТО воеводства.
Система подготовки сил ТО. Главными задачами центров подготовки ТО станут обучение подразделений ТО, переподготовка и повышение квалификации командиров и личного состава, а также организация специальных курсов: по ведению боевых действий в городе, действий нерегулярных (иррегулярных) формирований, противодиверсионных действий, боевых действий в горах, противохимических действий, спасения населения и др.
Подготовку кадров подразделений территориальной обороны планируется начинать в допризывном возрасте (от 16 до 20 лет). Несовершеннолетние члены общественных организаций военно-патриотической направленности до своего совершеннолетия будут охвачены отдельной программой подготовки в так называемых учебных взводах, это пойдет в зачет будущей службы в подразделениях ТО. В перспективе практически все члены таких общественных организаций станут кадровой основой этих подразделений.
Подготовку планируется организовать следующим образом: еженедельные однодневные занятия по месту дислокации, ежемесячные двухдневные занятия в центре подготовки, один раз в год 30- или 14-дневный курс в полигонном центре подготовки.
Система подготовки военнослужащего территориальной обороны предусматривает.
1. Обучение в центрах подготовки территориальной обороны, включающее:
- допризывную подготовку во взводе (в повяте);
- курс основной подготовки, заканчивающийся приведением к военной присяге;
- специальный курс;
- курс командиров отделений;
2. Двухгодичную стажировку на должности командира отделения.
После прохождения стажировки и аттестации на соответствие предъявляемым требованиям солдат будет направляться на курсы командиров взводов в высшую офицерскую школу сухопутных войск (г. Вроцлав). После трехлетней службы на должности командира взвода территориальной обороны, кандидат может быть направлен в высшую офицерскую школу СВ на курсы подготовки командиров рот.
Подготовку взводов ТО планируется проводить в течение года непосредственно в своих повятах. По договоренности с местными органами власти тренировки и занятия будут проходить в различных условиях местности, а также в любое время года.
Работа по воспитанию личного состава ТО в патриотическом духе будет вестись на основе таких понятий, как "Бог, Честь, Отчизна", в тесной взаимосвязи с военно-историческим наследием Польши (легионы, Армия Крайова и т. п.). при этом подразделения ТО должны активно сотрудничать с местными властями и ветеранскими организациями, принимая участие в различных совместных мероприятиях патриотической направленности.
Взаимодействие территориальных войск с подразделениями полиции и пограничной охраны РП предполагается осуществлять в сфере противодействия преступности среди молодежи посредством проведения совместных акций, пропаганды в школах и т. п.
Планируется, что органы ТО будут тесно сотрудничать с образовательными учреждениями в области разработки программ воспитания молодежи, а также в организации и проведении внеклассных занятий военно-патриотической направленности (рукопашный бой, спортивная стрельба, ориентирование на местности и пр.).
Материально-техническое обеспечение. Предполагается, что войска ТО станут самостоятельным видом ВС, не требующим больших финансовых затрат. Часть снаряжения, например обмундирование, установленным порядком будет передаваться из агентства военного имущества. Часть расходов по обеспечению взводов ТО планируется возложить на органы местного самоуправления по принципу софинансирования (содержание служебных помещений, ГСМ, средства связи и др.).
Новая система территориальной обороны будет использовать учебную и спортивную базу гмин (низшая территориальная единица), повятов и воеводств. В свою очередь, инструкторы ТО будут проводить занятия с, молодежью в различных секциях.
Вопросы материально-технического обеспечения, питания, охрана центров подготовки или имущества планируется решать с привлечением частных фирм, предоставляющих услуги в этих областях на платной основе.
Ожидается, что ТО не потребует больших складских помещений, полигонов и существенных затрат на подготовку личного состава. Персонал войск непосредственно в местах своего проживания будет иметь собственное обмундирование, снаряжение и массогабаритную модель оружия для использования в ходе учебного процесса.
В 2012 году разработана концепция использования сил и средств войск территориальной обороны Республики Польша в военное и мирное время.
В этом документе рассматриваются шесть основных этапов развития военного конфликта:
1. Период, предшествующий конфликту;
2. Начало конфликта;
3. Непосредственно военный конфликт;
4. Действия в тылу противника;
5. Контрнаступление;
6. Окончание военного конфликта.
На первом этапе силы ТО предполагается задействовать для решения таких задач, как:
- оказание содействия военным комиссариатам по вопросам всеобщей мобилизации;
- оказание помощи в выдаче со складов оружия и обмундирования резервистам; децентрализации материальных запасов и предметов снабжения, а также вооружения и боеприпасов для национальных ВС;
- обеспечение эвакуации гражданского населения и имущества, в том числе финансовых учреждений, технической документации промышленности, ценных произведений искусства и т. п.;
- строительство местных укрепленных пунктов сопротивления, создание инженерных заграждений, организация переправ, развертывание и размещение на местности ложных целей-макетов;
- тыловое обеспечение своих оперативных и регулярных сил.
На втором этапе эти силы предполагается привлекать для:
- противодействия (поиска и уничтожения) разведывательно-диверсионным группам (РДГ) противника и отдельным разведчикам, забрасываемым на территорию Польши нелегально или легально воздушным, наземным и морским путями;
- оказания содействия подразделениям национальных ВС и полиции;
- охраны критически важных объектов;
- строительства временных местных (в том числе полевых) баз, необходимых для логистики своих сил;
- создания децентрализованной сети местных баз, обеспечивающих укрытие и маскировку своих боевых подразделений.
В течение третьего этапа силы территориальной обороны Польши должны обеспечить:
- ведение разведки наземной территории воеводств, воздушного пространства и морской акватории с использованием технических средств с последующей передачей данных, в том числе фото и видео, на командные пункты оперативных сил;
- уничтожение воздушных десантов противника и ведение борьбы с разведывательно-диверсионными группами и отдельными разведчиками;
- уничтожение средств воздушного нападения противника с использованием 23-мм зенитных орудий ZU-23 и ПЗРК "Гром";
- ведение боевых действий в обороне, в том числе уничтожение техники и личного состава противника с использованием легкого противотанкового оружия и минометов;
- охрану флангов оперативных сил в обороне; безопасность маршрутов переброски оперативных сил.
На четвертом этапе эти силы предполагается задействовать для решения следующих задач:
- скрытного проникновения через линию соприкосновения войск, в том числе с использованием техники войск ТО;
- уничтожения центров и средств управления и связи противника;
- ликвидации противника в его пунктах (районах) восстановления боевой готовности;
- уничтожения или захвата колонн (конвоев) снабжения сил противника, в том числе из засад;
- ведения разведки сил противника и целеуказания для своих сил воздушного нападения и артиллерии;
- сбора доказательств о фактах нарушения противником военных законов и правил ведения войны, в том числе об использовании запрещенных видов оружия и совершении преступлений против мирного населения, об оказании третьими странами политической, информационной и военной поддержки противника;
- проведения психологических операций.
В ходе пятого этапа силы территориальной обороны Польши призваны решать следующие задачи:
- изоляция группировки противника;
- ведение боевых действий в составе оперативных сил;
- ликвидация опорных пунктов обороны, уничтожение боевой техники противника, особенно авиации, дислоцированной на оккупированных территориях, а также технического оборудования, складов МТО и боеприпасов;
- уничтожение транспортных колонн противника с использованием автоматического оружия, РПГ и крупнокалиберных снайперских винтовок;
- захват и использование в своих интересах ресурсов ТО противника. Шестой этап предполагает:
- разоружение сил противника;
- ликвидацию последствий вооруженного конфликта;
- проведение опроса местного населения о созданных противником в период конфликта минных полях, массовых захоронениях, складах боеприпасов и др.;
- оказание помощи военной жандармерии в области управления делами военнопленных, в частности охрана лагерей;
- оказание поддержки деятельности международных гуманитарных организаций;
- восстановление боеспособности национальных ВС. Согласно концепции основными направлениями деятельности всех структур национальной системы территориальной обороны в мирное время являются:
- проведение мероприятий по охране жизни и здоровья, оказание помощи гражданскому населению при техногенных катастрофах и катастрофах природного характера, терактах, массовых беспорядках и т. п.;
- участие в активных и превентивных мероприятиях правоохранительных органов;
- охрана природы;
- взаимодействие с органами государственного управления воеводств;
- коммерческая деятельность.
В области оказания помощи гражданскому населению при катастрофах природного характера предусмотрены:
- заблаговременная разработка планов эвакуации гражданского населения и борьбы со стихийными бедствиями;
- информирование гражданского населения о надвигающихся угрозах, а также совершенствование систем оповещения и эвакуации на местном уровне;
- обеспечение заблаговременной эвакуации гражданского населения до наступления стихийных бедствий;
- использование малой авиации ТО (моторные планеры, летательные аппараты типа автожир, легкие самолеты и вертолеты) для воздушного мониторинга ситуации (масштабов стихийных бедствий, например, паводка);
- перевод в высшие степени готовности подразделений ТО воеводств (через командование ВС Польши на основании информации от гражданских кризисных штабов);
- привлечение военнослужащих ТО, ответственных за мониторинг кризисной ситуации (оставшиеся военнослужащие переводятся в повышенную степень с готовностью мобилизации в течение нескольких часов);
- мобилизация сил ТО воеводства для оказания помощи подразделениям ТО соседних воеводств в случае необходимости;
- постоянное информирование о масштабах стихийного бедствия и передача фото- и видеоданных в центры управления кризисной ситуацией;
- ведение круглосуточных спасательных и поисковых действий с воздуха с использованием специализированного оборудования;
- проникновение военнослужащих ТО в районы стихийных бедствий с целью эвакуации изолированного гражданского населения из таких районов с помощью спецсредств (лодки, понтоны, вертолеты и т. п.);
- использование автотранспорта сил ТО для проведения поисково-спасательных мероприятий и обеспечения массовой эвакуации гражданского населения;
- оказание помощи подразделениям и медицинским службам национальных вооруженных сил в развертывании полевых медицинских баз и мобильных госпиталей в непосредственной близости от районов бедствий для эвакуированного гражданского населения;
- развертывание палаточных пунктов медицинского обеспечения, а также санитарных и социальных баз для эвакуированного населения в безопасных районах, использование санитарного оборудования контейнерного типа для потребностей эвакуированных;
- развертывание полевых пунктов питания и продовольственных пищеблоков одновременно с созданием территориальных пунктов снабжения продовольствием, полевыми кухнями и пекарнями;
- взаимодействие с инженерными войсками национальных ВС: организация подвоза питьевой воды и создание водозаборов с системами фильтрации; обеспечение инженерно-технической поддержки во время стихийных бедствий и ликвидации их последствий; осуществление координации инженерных работ по созданию защитных сооружений, создаваемых гражданским населением (например, насыпи, плотины из мешков с песком и др.);
- использование полевых прачечных и душевых для обеспечения потребностей эвакуированного населения;
- транспортировка специалистов медицинских служб и доставка средств первой необходимости, медицинских средств, продовольствия и питьевой воды непосредственно в районы бедствия в случае невозможности эвакуации гражданского населения из них;
- оказание медицинской помощи гражданскому населению в полевых условиях непосредственно в районах бедствия;
- поиск пропавших без вести во время стихийных бедствий, в том числе в горах и труднодоступных районах, а также осуществление поисковых действий на воде.
В области природоохранной деятельности предусмотрено:
- взаимодействие подразделений ТО с региональными гражданскими кризисными штабами воеводств;
- оказание содействия местным экологическим и природоохранным органам, региональным управлениям (дирекциям) национального леса и лесничествам по вопросам охраны природных ресурсов;
- использование авиации ТО для ведения воздушного мониторинга за окружающей средой, обнаружение угроз окружающей среде (напр. очаги возгорания и определения направлений их распространения), осуществление противопожарных действий (опрыскивание полей и лесов, сброс воды на участки возгорания), а также проведение профилактического опрыскивания лесов и полей от вредителей;
- информирование специализированных служб об источниках угроз окружающей среде и координация действий по их ликвидации;
- поиск, выявление и фиксирование фактов браконьерства в составе пеших и конных патрулей служб охраны леса, в том числе задержание браконьеров и их конвоирование.
В области деятельности по охране жизни и здоровья гражданского населения от техногенных катастроф, терактов, массовых беспорядков предусмотрено:
- взаимодействие с правоохранительными органами и специальными
службами по заблаговременной разработке планов действий на случай возникновения массового насилия и паники, эскалации агрессии, а также террористических угроз в ходе массовых мероприятий;
- осуществление совместного патрулирования с полицией с целью предупреждения, идентификации и предотвращения угроз и рисков в ходе манифестаций и других массовых мероприятий, а также для задержания лиц, подозреваемых в противоправных действиях;
- скрытные действия среди участников массовых мероприятий с целью контроля ситуации и оказания влияния на их поведение;
- ведение тайного наблюдения за скоплением людей, в том числе с использованием технических средств, передача данных специальным службам на агрессивно настроенных граждан с целью их изолирования и задержания;
- взаимодействие со спецслужбами в области противодействия наркомании и другим негативным зависимостям;
- эвакуация пострадавших и раненых из мест скопления людей в ходе массовых мероприятий;
- взаимодействие с медицинскими учреждениями с целью организации медицинских пунктов вблизи районов проведения массовых мероприятий и оказания в случае необходимости первой медицинской помощи;
- взаимодействие с органами государственного управления и местными СМИ в области информирования гражданского населения по вопросам поведения и о способах охраны и защиты во время угроз техногенного характера, а также терактов и вооруженных конфликтов;
- охрана критически важных объектов от терактов, несанкционированного проникновения, массовых демонстраций и т. п.;
- проведение инструктажей, занятий, лекций, семинаров с местным населением по вопросам самозащиты в ходе войн с применением обычного оружия, средств массового поражения, а также в случае аварий на химических, нефтехимических и другого рода предприятиях.
Участие в активных и превентивных мероприятиях правоохранительных органов предполагает:
- осуществление оперативной деятельности в интересах правоохранительных органов;
- использование потенциала войск ТО в интересах полиции, в том числе в экстремальных условиях;
- скрытую деятельность по недопущению провокаций в отношении правоохранительных органов;
- скрытую регистрацию преступлений с информированием правоохранительных органов;
- участие в специальных мероприятиях по поиску и задержанию преступников (в том числе в организации засад);
- применение специальных технических средств для обнаружения, долгосрочного скрытого наблюдения за объектами и подготовки к их штурму;
- взаимодействие с полицией и спецслужбами по вопросам организации блокпостов и КПП, в том числе на дорогах, с использованием бронированных машин, моторных планеров и лёгких самолетов;
- организация преследования подозреваемых на земле, воде и в воздухе с использованием сил и средств войск ТО, в том числе для определения местоположения подозреваемых в труднодоступной местности;
- использование служебных собак для поиска и преследования преступников;
- поддержку охранных и спасательных подразделений во время крупных аварий на критически важных объектах;
- взаимодействие со спецслужбами с целью недопущения на территории воеводств массовых беспорядков, саботажей и диверсий.
В области взаимодействия с органами государственного управления воеводств предусмотрено:
- пропаганда войск ТО как активного резерва национальных ВС и их деятельности в интересах местного населения;
- распространение информации о взаимодействии с местными властями (гражданским сектором), харцерскими (скаутскими) и оборонными общественными организациями, патриотическими и ветеранскими организациями по вопросам совместного участия в торжествах национального и местного масштаба (например, в составе почетных караулов);
- распространение позитивного имиджа повятов и воеводств в целом;
- пропаганда туризма, спорта, краеведения, деятельности спасательных служб и вопросов национальной обороноспособности;
- тесное сотрудничество с образовательными учреждениями в области разработки программ воспитания молодежи, а также в вопросах организации и проведении внеклассных занятий военно-патриотической направленности (рукопашный бой, спортивная стрельба, ориентирование на местности и т. п.)
- использование летательных аппаратов типа автожир или легких самолетов с целью поддержки медицинских служб в области транспортировки воздушным путем донорских органов, предназначенных для трансплантации; оказания содействия воеводским центрам геодезической и картографической документации в составлении карт и планов местности.
В сфере коммерческой деятельности предлагается использование авиации ТО с целью выполнения на коммерческой основе агровоздушных работ в интересах сельскохозяйственных кооперативов и самостоятельных хозяйств.
В настоящее время завершается разработка концепции создания войск территориальной обороны Польши. В соответствии с ней их основной задачей явится поддержка оперативных сил. Кроме того, формирования ТО могут привлекаться для ведения противодиверсионных и контрразведывательных действий, проводить диверсионные акции, вести разведку на всей территории страны, а также непосредственно участвовать в боевых действиях в составе оперативных сил.
Согласно концепции войска ТО могут быть использованы для охраны критически важных объектов, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также способны функционировать в рамках национальной системы контрразведывательного обеспечения. В перспективе территориальные войска смогут выполнять ряд функций при проведении совместных с войсками НА ТО операций (охрана и оборона маршрутов движения и колонных путей при перегруппировке войск, прочесывание местности, оборонительные, противодиверсионные и противодесантные операции). Польские военные эксперты не исключают, что система национальной ТО может стать основой системы подготовки кадров для вооруженных сил РП.

 1. Україна. Проблеми Територіальної оборони

Іван Якубець,
начальник аеромобільних військ України (1998–2005 рр.),
член Експертної ради ЦДАКР

Українська державність зіткнулася з суворими викликами сучасності. Створена та апробована в ході «арабської весни» концепція нового способу ведення війни нахабно застосовується Російською Федерацією на південному сході проти нашої країни.
Умовами, що сприяли розв’язанню такої терористичної війни, стали:
-      внутрішня політична нестабільність;
-      високий рівень впливу ЗМІ Росії на населення у регіоні країни та низький рівень життя громадян;
-      популістський підхід військово-політичного керівництва держави до принципів комплектування та утримання війська;
-      відсутність у державі (регіоні) ефективної системи територіальної оборони та боєздатних з’єднань і частин Збройних Сил.
На цьому фоні штучно створена міжнаціональна істерія, яка спочатку забезпечується потужною роботою ЗМІ і фінансами, найманцями зі зброєю та інструкторами, а потім і бойовою технікою і професійними військовими. Війна ведеться за допомогою дешевої масової сили - місцевих радикалів, люмпенів та інших кримінальних елементів Донецького регіону, диверсійно-розвідувальних груп, колишніх та кадрових військовиків ЗС РФ, козаків і найманців з Кавказу та інших нестабільних регіонів світу.
Інформаційно: метою терористичної війни є не завоювання, а руйнування, економічне знищення країни. Зруйнована країна є прийнятною метою, аби ця територія стала нічийною територією хаосу. Перемога в цій війні – це тривала нестабільність і безперервний процес війни. Що, з часом, має дозволити «модератору війни» отримати схвалення світової спільноти на роль миротворця. У сучасних умовах терористична війна - це швидший і дешевший спосіб знищення країни, або повного підпорядкування її чужим інтересам.
Терористичні армії дешеві, достатньо чисельні, а головне - ефективні, оскільки не мають дотримуватись власних юридичних норм і міжнародних угод. Така армія нікому не належить, у зв'язку з цим немає можливості завдати, у відповідь, удару по агресорові. Вона економічно вигідна - тисяча швидко підготовлених бойовиків «коштує дешевше» за десяток підготовлених солдатів озброєних сучасними засобами для ведення бою. «Модератор війни» не несе моральної і правової відповідальності за смерть найманців і бандитів. Низький рівень життя в суміжних країнах призводить до зниження вартості бойовиків, тому витрати на їх «утримання» незначні.
Складність ведення терористичної війни полягає у тому що у ході звичайної війни армія воює проти армії, а у терористичній війні бойовики під гаслами захисту прав частки населення регіону воюють на їх території, саме з їх державністю. Що, по суті справи, є війною проти цього ж населення. В таких умовах, коли часткою ошуканого населення підтримуються бойовики, жодна армія захистити таку територію держави від банд формувань, без нанесення втрат і збитку своєму населенню, не в змозі. Там, де збройні сили самостійно знищують бойовиків, там міста (селища) руйнуються і гине мирне населення, що сприяє посиленню бойовиків і наближає їх до наміченої «модератором» мети – руйнації країни.
За оцінками військових фахівців, розвиток подальших подій на південному сході вимагатиме від України, перш за все, проведення рішучих військових дій з дієвого перекриття держкордону і знищення крупних бандитських формувань. Це завдання передбачається вирішити протягом найближчих місяців. Проте, за будь-яким варіантом розвитку подій, не уникнути процесу створення в Луганській і Донецькій областях (територіях насичених зброєю і радикальними елементами) та інших регіонах країни, значної кількості дрібних загонів для здійснення диверсійно-терористичних актів, за типом ведення «партизанських війн». Про здійснення такої підготовки російськими спецслужбами свідчить той обсяг захованої зброї на територіях, що вивільняються від бандитів.
За таких умов, враховуючи світовий досвід ведення антитерористичної боротьби, відомо, що навіть 10-15 озброєних бойовиків, які захопили в заручники мешканців населеного пункту, знищуються протягом тривалого часу, практично усіма антитерористичними силами держави. Якщо таких груп діятиме у різних регіонах країни одночасно 10 і більше, то вони здатні на тривалий час паралізувати значний регіон або державу в цілому, піддаючи небезпеці життя значної кількості населення (до того ж без руйнування об'єкту їх нападу, бойовиків знищити, як правило, неможливо). Метою дій бойовиків є беззбройні громадяни, тобто терор місцевого населення і руйнація інфраструктури міста (селища), створення жахливої ситуації для обурення громадськості країни та міжнародної дискредитації держави.
За світовим досвідом найбільш ефективний варіант вирішення цієї проблеми полягає у самозахисті населених пунктів, наявності в них воєнізованих загонів самоохорони. Лише негайні дії (за реальним часом) місцевих загонів самоохорони, що спираються на підтримку військових частин держави, здатні забезпечити широкий захист мешканців і свої населені пункти від масованих атак загонів терористів та бандитських формувань. Інші варіанти ведення боротьби країн зі схожими явищами мають лише негативний світовий досвід. Вирішення цього питання можливе тільки через відповідну організацію територіальної оборони держави.

Місце Збройних Сил у системі територіальної оборони держави
Події на півдні та сході України порушують у суспільстві питання переоцінки поглядів на ефективність узятого на початку століття політичного курсу з розбудови національного війська, коли головними пріоритетом у проведенні реформ Збройних Сил України вважалося створення малочисельної, професійної, мобільної армії у складі Передових сил оборони, Основних сил оборони та Стратегічних резервів (вимоги Державних програм розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року та у 2006-­2011 роках, «Біла книга»). На наш погляд, слід вважати такий підхід до розбудови війська помилковим. А ще більшою помилкою стала б реалізація авантюрного рішення про його загальну чисельність у 80 000 осіб. Усі військові конфлікти за своєю особливістю є неповторними (незважаючи на загальну схожість), тому не можна формувати стратегію розвитку ЗС держави у залежності від особливостей ведення воєнних дій одного досвіду. Передові країни світу мають різноманітні підходи до формування та утримання збройних сил, але їх головною перевагою є не спосіб утримання війська (з досвіду будь-якого конфлікту), а практичність і системність у вирішенні питань оборони держави. А також неухильна, логічна завершеність спланованих заходів, що ґрунтуються на можливостях економіки і політичної волі національної еліти та членстві у військово-політичному союзі. На жаль, з формуванням Збройних сил Україні так не сталося. Від того, проблеми захисту української держави полягають не у помилковості курсу формування ЗСУ країни, а у тривалому зневажливому відношенні уряду країни до системного підтримання обороноздатності держави. Відсутність необхідного рівня економічного забезпечення війська та легковажне (зазвичай популістське) втручання політичної еліти, на хід цього важливого державного процесу, що спонукало військове керівництво ЗСУ до безвідповідальних практичних кроків, з виконання заходів Державних програмах розвитку Збройних Сил України, іноді навіть шкідливих дій на згоду політикам.
Рівень загроз національній безпеці - один з головних чинників, що впливає на формат утримання регулярної армії. Тому, коли у мирні часи боєздатність збройних сил знижується, як правило за рахунок зменшення їх чисельності, то актуальність територіальної оборони країни повинна значно підвищуватись та посилюватись. Необхідно зазначити, що збереження оборонних можливостей полягає у раціональному поєднанні саме цих, взаємопов’язаних між собою, складових обороноздатності держави, реалізація яких спирається на національно-історичні та соціально-економічні можливості. Безумовно, стрижнем оборони України були і будуть Збройні Сили. Але чим більше армія стає високо кошторисною для бюджету, тобто високотехнологічною, мобільною і професійною (контрактною), але у наслідок значних витрат малою за чисельністю, тим міцніше повинна бути державна політика у сфері територіальної оборони.

Територіальна оборона в інших країнах світу
Удосконалення системи територіальної оборони України, на переконання фахівців, вбачається одним із найбільш економічних та доцільних резервів підтримання обороноздатності держави. Згідно із світовим досвідом, країни (за винятком США), які не спроможні стримувати агресію сильного противника армією мирного часу, зберігають потужну спроможність активно захищати свій суверенітет за рахунок посилення потенціалу регулярних військ силами місцевої (територіальної) оборони. Підготовка такої оборони надає низку переваг перед іншими способами підготовки держави до оборони. Зокрема, за оцінками експертів, утримання сил територіальної оборони обходиться для держави значно дешевше, ніж постійне утримання значної кількості сучасних регулярних військ, наприклад, у США – в 6 разів, в Данії та ФРН – в 10 разів.
Останнім часом лунають заклики до корінної зміни моделі формування ЗС України, «переконливо» надаються переваги прикладів з досвіду існування армій інших країн світу, наприклад США, ФРН, Швейцарії чи Ізраїлю. Однак логічним було б уважно проаналізувати проблеми національного досвіду реформування ЗС України і підготовки сил територіальної оборони держави в 1993 – 2013 роках. Та визначитись з головним політичним принципом забезпечення обороноздатності держави – військово-політичним союзом, а вже потім приміряти «ту чи іншу сорочку».
Розвинуті країни світу реалізують національну політику з організації та підготовки до територіальної оборони, спираючись на уособленні принципів та вимог. А саме, з урахуванням свого геостратегічного положення та колективних систем безпеки, відповідно до розмірів території та стану її оперативного обладнання, у залежності від демографічних і фінансово-економічних можливостей, а також, спираючись на державний націоналізм та національно-історичні традиції, менталітет населення.
Інформаційно: Швейцарія і Ізраїль утримують армії, що діють на принципах загальної військової повинності. Усі чоловіки віком від 19 до 50 років проходять військову (альтернативну) службу. Мала частка регулярного професійного війська утримує сучасну техніку і озброєння, планово здійснює підготовку значної кількості резервістів, які утримується за принципом міліцейської системи і зберігають при собі легке стрілецьке озброєння, боєзапаси та спорядження. Тобто, ці країни, завдяки національно-історичним особливостям, збудували національні регулярні армії для ведення оборони, у тому числі, і територіальної. Але вони особливим способом ефективно утримують 95 - 98 відсотків особового складу війська у резерві. Це країни з тотальною системою загальної військової повинності громадян.
ФРН утримує чисельну регулярну армію. Яка комплектується за змішаним принципом. А саме, за вільним наймом – регулярні війська, за призовом – війська територіальної оборони, строкова служба у яких складає до 6 місяців, далі служба у резерві. Організаційна структура Військ територіальної оборони (ТрО) відповідає воєнно-адміністративному розподілу країни. 10% військ ТрО утримуються на постійній основі (за вільним наймом), решта надходить по мобілізації. Головне завдання військ ТрО - підготовка резерву для армії, формування бойових частин для сухопутних військ, ведення територіальної оборони держави.
США утримують велику за чисельністю Національну Гвардію. Міцний військовий і правоохоронний інститут, що виконує завдання з забезпечення національної безпеки у складі армії, і являє собою організований резерв Збройних сил США. Гвардія має складові компоненти на території усіх штатів і підпорядкована губернаторам (існує підпорядкування федеральним органам влади). Комплектується військовослужбовцями на добровільній основі, які проходять мотивовану службу у резерві та можуть бути закликані до дійсної служби за наказом губернаторів або військового командування. Законодавством Гвардія наділена правом виконувати завдання з забезпечення безпеки, як у військовій, так й в цивільній сферах.

Різноманітність підходів до вирішення завдань формування сил та засобів територіальної оборони, у передових країнах світу, дещо різні, але існують певні принципово схожі позиції:
- територіальні війська це складова, або головна частка регулярної армії;
- утримання територіальних військ дешевше ніж регулярних, однак не безкоштовне; головне навантаження на державний бюджет, часткове – на місцевий;
- повна або часткова мобілізація резервістів здійснюється в загрозливий період або з оголошенням воєнного стану (крім США, де приведення військ територіальної оборони у бойову готовність здійснюється на місцевому рівні);
- * переважно вільний доступ до зброї, яка зберігається вдома, або на підприємстві (складі) поруч із місцем мешкання, що дозволяє мати високу ступінь готовності до дій. В основі цього вирішального політичного питання полягає високий рівень довіри центральних органів державної влади до громадян країни;
- * ідеологічна база залучення людей до участі у територіальній обороні своєї держави, основою якої є націоналізм (або державний націоналізм, тобто добровільний народний рух, а не зобов’язання громадян перед законом.
Останні два* принципових важеля мають фундаментальне значення для ефективності будь-якої моделі територіальної оборони держави.
Інформаційно: головною перепоною у питанні вільного доступу до зброї є те, що держава стикається з проблемою небезпеки видачі зброї значній частині населення країни, особливо на території де спостерігаються сепаратистські настрої.
Стан територіальної оборони в Україні
В Україні правовою основою для врегулювання територіальної оборони існують вимоги Воєнної доктрини та Закону України «Про оборону України» від 6.12.1991 №1932, де у ст.18 розділ. ІІІ «Територіальна оборона. Цивільний захист.» передбачено вимоги до Кабінету міністрів України - розробити і затвердити Положення про територіальну оборону України. Але на жаль це завдання виконувалось декларативно. Відповідальність за проведення територіальної оборони була повністю покладена Генеральним штабом на командування Сухопутних військ ЗС України. Яке сприймало це завдання, як додатковий тягар. Тому Положення ними декілька разів перероблялося на користь зменшення обсягу виконання завдань з формування сил і засобів, поки у 2002 році, за поданням Генерального штабу ЗСУ, загалом не були ліквідовані плани розгортання усіх бригад територіальної оборони, що були призначені для захисту населення та об’єктів місцевої інфраструктури.
Проте, протягом останнього десятиліття ЗС України активно (іноді безглуздо) скорочувалися і здійснювали підготовку до ведення прикордонного військового конфлікту (не війни!) лише на одному оперативно-стратегічному напрямку, і вже без використання сил територіальної оборони. Незважаючи навіть на те, що тематика щорічних стратегічних навчань (військової гри) ГШ ЗСУкраїни розпочиналась саме з ведення боротьби проти незаконних збройних формувань та диверсійних груп противника, у певному прикордонному регіоні країни. Однак воєнне керівництво Збройних сил не ставилось відповідально до практики створення сил і засобів ведення територіальної оборони у ході навчань, а передбачало «оперативний стрибок у часі» та, у подальшому,опрацьовувало тільки питання з надання відсічі вторгненню обмеженого військового контингенту сусідньої держави. У ході ведення цих навчань осторонь залишалися і питання щодо охорони об’єктів та комунікацій тилу діючої армії, ведення територіальної оборони держави в особливий період.
Навчання з територіальної оборони проводились окремо за рішенням ГШ ЗСУ і тільки штабні. До таких навчань залучались оперативні групи представників МВС, інших військових формувань держави та оборонного управління Кабінету міністрів. У ході цих навчань з’ясовувалось, що реальні сили і засоби для активного ведення оборони території у складі ЗС України та загалом у держави відсутні. Тому представникам силових відомств надавали рекомендації на зразок формування зведених загонів внутрішніх військ, міліції, СБУ, прикордонних військ, або створювались інші віртуальні формування сил і засобів для ведення оборони, на період таких навчань.
З початком дестабілізації обстановки на Донбасі виникла негайна потреба у військах територіальної оборони та перегляду «беззубого» Положення про територіальну оборону України, у якому Генштабом вже передбачалось формування в областях батальйонів чисельністю 420 осіб. Таке Положення було затверджено тільки на початку травня 2014 року. Тому виконання рішення в.о. Президента України щодо мобілізації батальйонів територіальної оборони (далі - батальйони ТрО), було завершене лише у середині червня. Що не надало своєчасної, а відтак найбільш дієвої допомоги військовикам з початком виконання завдань АТО (у березні-травні). Практика розгортання батальйонів ТрО засвідчила, що батальйон на область (регіон) це безумовно краще, ніж нічого, але замало для ведення територіальної оборони у регіонах і надання допомоги силам, що задіяні у АТО.
Рішуче посилити дієвість батальйонів ТрО, а головне зміцнити обороноздатність держави в цілому, на фоні тривалої загрози вторгнення військ РФ, допомогло б формування ГШ ЗСУ хоча б одного стратегічного резерву - армійського корпусу, з чисельністю особового складу 30 – 40 тис. Але шостий місяць поспіль, незважаючи на гостру потребу держави у такому формуванні для масованого ведення бойових дій у зоні АТО, дієвого перекриття кордону і ізоляції районів бойових дій не відбулося. Проте військово-політичне керівництво намагається провести АТО (по суті справи здійснює заходи територіальної оборони держави!) силами комплекту з’єднань і частин ЗСУ мирного часу, Нацгвардії та волонтерських батальйонів.
Створення Сил територіальної оборони України
Сили територіальної оборони, на переконання військових фахівців, виявляються важливим резервом і механізмом посилення боєздатності ЗС України та обороноздатності держави в цілому. У зв’язку з чим назріла нагальна потреба запровадження принципово нових підходів щодо концепції її розробки та реалізації. Ці підходи безумовно полягають у площині вивчення досвіду інших країн світу та раціональному втіленню діючої системи, або її елементів, на українському національно-економічному фундаменті. Але визначатись із основами (засадами) будови територіальної оборони в Україні неможливо без урахування досвіду подій у Криму та на Донбасі (Закарпатті, Одещини, Харківщини та ін.). А цей досвід, на жаль, не передбачає для України простого варіанту вирішення цього питання, тобто, у банальному копіюванні, ефективно діючої системи територіальної оборони іншої держави.
Заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, потрібно розпочинати з редакції деяких Конституційних положень. Зокрема, ст. 107, у якій слід надати Президентові України конституційне право на введення режиму територіальної оборони та застосування обмеженого контингенту ЗС і НГ України, для негайного вирішення завдань національної безпеки та оборони. Або міжнародних зобов’язань України – без санкції Верховної Ради. Це питання є принциповим для успішного втілення наступних заходів.
Наступний принциповий крок - реформа місцевого самоврядування в Україні, у ході якої Кабінету міністрів України (Міноборони, МВС, Державній прикордонній службі) рішуче передати вагому частку повноважень і завдань з ведення територіальної оборони до територіальних громад та органів місцевої влади. Адже звичний для нас радянський принцип, що все у державі робить Уряд і спеціальні державні служби, є бюрократичним і високо затратним для платників податку та таким, що нейтралізує соціальну активність місцевих громад та Української нації загалом. Націю, яка є джерелом державного суверенітету, усовувати від безпосередньої участі у охороні і обороні території держави небезпечно. Тому об’єднуючою національною ідеєю має бути ставлення до оборони держави, ідея рівних прав і обов’язків з виконання завдань оборони усіх громадян, а це передбачає загальну повинність.
Рушійною силою щодо втілення цих конституційних положень у життя країни є єдність волі національної політичної еліти та населення країни. Стратегічною політичною помилкою стало позбавлення громадян України права на тотальну військову повинність, оскільки припинилась не тільки підготовка резервістів, а і головне - державницьке виховання населення. Військо – це школа державності! І тут зразковим прикладом для нас є законодавство демократичної Швейцарії.
За таких політичних рішень, в Україні можливо буде гармонічно поєднати державну політику з утримання 200-300-тисячного регулярного війська за контрактом (на прикладі ФРН) та широкою мережею Сил територіальної оборони. При цьому на примусовій основі (як, наприклад, у Швейцарії), де усі громадяни проходитимуть мотивовану службу у резерві та можуть бути закликані до дійсної служби за наказом «губернаторів» або військового командування (як у США).
Вирішення проблеми з небезпеки видачі зброї значній кількості населенню країни, у тому числі і на територіях де спостерігаються сепаратистські настрої, можливо за рахунок жорстко контрольованих державою організаційних принципів розбудови територіальної оборони, а саме:
-      запровадження «пілотного проекту» на обмеженій території держави – історичній «Гетьманщині»* - територіях областей центральної України, де тривалий історичний період переважають центристські прагнення серед населення та відсутні сепаратистські настрої;
-      на територіях нестабільних прикордонних регіонів – розташовувати військові частини Збройних сил та Національної гвардії України. Поступово, через контрольовані або централізовано створені державою, патріотично налаштовані громадські організації, створювати і там загони самооборони**.

Примітка:* «Гетьманщина». Розглядається територія наступних областей України - Київської, Чернігівської, Житомирської, Вінницької, Черкаської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської та Кіровоградської.
**цікавим з цього приводу є досвід системи, що була створена у Радянському Союзі, де існувала практика прихованого, прямого озброєння патріотично налаштованої частки місцевого населення (партактиву). По суті справи, це й була «регіональна козацька» система, з міцною місцевою солідарністю, але зброя зберігалася у спеціальних приміщеннях райкомів.

Перераховані організаційні підходи, для зміцнення обороноздатності, запроваджують сильну територіальну оборону «центру» держави. Що надасть Україні можливість стримувати агресора від намірів глибокого вторгнення та оперативно постачати значну кількість підготовленого організованого резерву до діючої армії на будь якому напрямку. У подальшому, поступово, з подоланням проявів сепаратистських прагнень населення прикордонних регіонів, можливо розгорнути Сили територіальної оборони і там. Помилковою є думка, що територіальна оборона держави повинна одразу, з однаковою міццю, розповсюдитись по усім регіонам країни.
Таким чином, прийняття перерахованих політичних та організаційних принципів щодо розбудови територіальної оборони в Україні, надає нам можливість, спираючись на наші національно-історичні та соціально-економічні можливості, збудувати суто український варіант Сил територіальної оборони. До того ж власна історія майорить таким яскравим соціально-політичним явищем, як два століття Козацької доби в Україні. Саме тоді, внаслідок колоритного сплаву різних національних особливостей і народилась оригінальна, яскрава, самобутня культура, що здійснила величезний вплив на національну самосвідомість українського народу та формування нації.
Так сталося завдяки існуванню такого суспільного явища, як козацтво. Стержневою метою виникнення якого було позбавлення від неволі, прагнення до самоврядування та самозахисту, здобуття воїнської доблесті і слави. Це духовне прагнення козаків, з часом стало великим культурним надбанням усього українського народу. Воно червоною рискою пройшло через вікову історію складного розвитку суспільних відношень в Україні і збереглося в душах широких верств населення до наших днів та сприяло активному розвитку громадського козацького руху у новітній історії (на теперішній час активно діє 56 Міжнародних і Всеукраїнських та більше ніж 2000 громадських козацьких організацій).
Тому така особливість духовної культури українського народу не може бути занедбаною у часи сьогодення, коли головне місце у внутрішній політиці держави посідає саме рішуче зміцнення обороноздатності держави, забезпечення реального місцевого самоврядування та збереження громадянської злагоди у суспільстві.
Розглядаючи успішний досвід Швейцарії, Ізраїлю чи США, приходиш до висновку, що в основі воєнної потужності їхнього війська  стоїть системна підготовка та утримання великої кількості резервістів за міліцейським принципом, який за своєю суттю і є козацьким. Тому, використовуючи позитивне прагнення населення центральних регіонів держави, до відновлення національної козацької ідеї, доцільно реалізувати зрозумілу Концепцію з реформування та розвитку громадянського козацького руху в Україні. Концепцію, яка використає існуючий потужний потенціал народного руху до козацтва та запровадить його найкращі традиції на службу державі. Тут потрібна тільки політична воля, врегульована законодавча база, чітка і рішуча організація та логічна завершеність спланованих заходів.
Інформаційно: за рахунок такої системи, утримання Сил територіальної оборони, у Швейцарії через 4-6 годин організовано збирають понад 400 тисяч резервістів готових до дій.
Проект відповідної Концепції з реформування та розвитку громадянського козацького руху в Україні опрацьовано. Але без Урядової підтримки та затвердження її Президентом України, корумпована бюрократична верхівка, що осідлала козацький рух в Україні, не надасть здоровим силам створити нову дієву козацьку організацію. Тому революційні перетворення у даному випадку повинні йти зверху, і у тому руслі, який потрібен державі.
Концепція націлює діяльність центральних органів виконавчої влади і громадських козацьких організацій на об’єднання ресурсів держави і територіальних громад. Спрямовує об’єднанні зусилля патріотично налаштованих представників громади на зміцнення обороноздатності держави, збереження громадянської злагоди у суспільстві, формуванні толерантності у міжнаціональних відносинах та вихованні почуття державності серед усіх верств населення країни.
Для цього потрібно прийняттям Закону «Про Українське козацтво» (далі – Закон) реформувати козацький рух в Україні, шляхом перереєстрації існуючих громадських організацій та об’єднанням їх у єдину державно керовану організацію - Українське козацтво. Законом визначити козацьким організаціям (як патріотично налаштованим, активним членам територіальних громад), в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці держави, наступні державні завдання, що передбачають юридичну можливість здійснення заходів територіальної оборони, як у мирний, так і у воєнний часи.
1) За мирним часом та під час оголошення надзвичайного стану:
- посилення охорони (оборони) державного кордону України і виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу України та їх правового оформлення;
- боротьба з незаконними збройними формуваннями та диверсійно-розвідувальними групами;
- виконання заходів з забезпечення проведення антитерористичної операції, евакуація населення від загроз терористичних актів;
- охорона та забезпечення умов функціонування органів державної влади;
- здійснення заходів правового режиму в умовах надзвичайного стану та участь у підтриманні громадського порядку;
- участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
- виконання заходів з евакуації населення, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах аварій, руйнувань;
- контроль дотримання заходів екологічної безпеки, стану навколишнього середовища для запобігання погіршенню екологічної ситуації за місцем мешкання;
- підготовка молоді до служби у ЗС України та інших військових формуваннях;
2) У загрозливий та особливий період (воєнний стан):
- посилення захисту державного кордону;
- участь у забезпеченні стратегічного (оперативного) розгортання військ;
- виконання завдань з охорони об’єктів і комунікацій тилу діючої армії та ведення територіальної оборони держави;
- евакуація населення з районів воєнних дій, захист від наслідків викликаних застосуванням засобів масового ураження та диверсіями;
- забезпечення умов надійного функціонування органів державної влади;
- охорона та оборона важливих об'єктів і комунікацій регіонів держави;
- участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними заходами противника;
- участь у підтриманні правового режиму особливого воєнного стану.
Вище зазначені завдання є надто важливою складовою обороноздатності держави та істотно посилюють дії ЗС України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.
Тому необхідно створити державно керовану, постійно діючу системну структуру Сил територіальної оборони, яка б забезпечила їх виконання. Для чого доцільно у Законі визначити державно-цільове призначення Українського козацтва та організаційно розподілити його на два взаємно пов’язаних види:
- громадські козацькі організації (вільне козацтво)
- реєстрове козацьке військо (сили територіальної оборони).
Громадську козацьку організацію слід розглядати, як об’єднання гуманітарного напрямку. Це найбільш активні представники територіальної громади села, міста та краю, які на засадах єдності інтересів щодо захисту держави, збереження громадянської злагоди та виховання почуття державності в українському суспільстві, зміцнення місцевого самоврядування, розвитку історичної і культурної спадщини своєї громади, проведення воєнно-патріотичного та фізичного виховання молоді в кращих козацьких традиціях, добровільно об'єднались у Громадську козацьку організацію. Яка за вимогами Закону зобов’язана створити підрозділ Реєстрового козацького війська.
Усі громадські козацькі організації підлягають обов’язковій реєстрації у Державному реєстрі козацьких організацій України. А призвані (делеговані), на загальних зборах первинних організацій, представники чоловічої статі, формують реєстровий підрозділ, який організаційно входить до територіального формування Реєстрового козацького війська, яке у свою чергу обліковане та підпорядковане Генеральній канцелярії.
Діяльність будь-якої іншої козачої організації в Україні, яка не пройшла акредитацію та реєстрацію у Державному реєстрі, забороняється Законом.
Реєстрове козацьке військо України - воєнно-адміністративна одиниця держави, що організаційно поєднує зареєстровані територіальні підрозділи реєстрового козацтва у іррегулярне воєнізоване об’єднання(Сили територіальної оборони), на яке відповідно до Закону «Про Українське козацтво» покладено виконання завдання з охорони та оборони території України.
Реєстрове козацьке військо комплектується за волонтерським принципом, громадянами України. Реєстровий козак – волонтер, фізична особа чоловічої статі, віком від 18 до 50 років, яка у визначений Законом та Козацьким реєстровим статутом порядок залучається до несення служби у резерві. Він добровільно здійснює неприбуткову, але вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер. Обсяги мотивації (винагороди) за службу визначається переліком пільг у Законі. Певна кількість керівного складу та інших фахівців, що визначають боєготовність Реєстрового козацького війська, повинна утримуватись регіональним чи державним коштом.
Таким чином територіальні громади, керуючись Законом «Про козацтво України» об’єднуються у громадські козацькі організації та допомагають формувати підрозділи козацького війська, з обраних (призваних) за місцем мешкання, для служби у резерві козаків, які під керівництвом Генеральної канцелярії несуть реєстрову козацьку службу (здійснюють територіальну оборону) у межах визначеної адміністративно-територіальної одиниці держави. Підрозділи організаційно поєднуються у сотні, батальйони, полки, бригади та носять історичну назву селища, міста (району), краю (області). За попередніми розрахунками, можлива загальна чисельність Реєстрового козацького війська «Гетьманщини» (території дев’яти областей центру України з населенням понад 16 млн. чоловік) може скласти 600 – 900 тисяч підготовлених резервістів козацької служби.
Головні структурні частини і з’єднання реєстрового козацтва складаються з загальновійськових, спеціальних підрозділів та підрозділів забезпечення, організаційно-штатні структури яких розробляються Генеральною канцелярією за погодженням із ГШ ЗСУкраїни (МВС, Прикордонної служби України – у залежності від покладених завдань). Кількість з’єднань, частин і підрозділів козачого війська для ведення територіальної оборони та загальна чисельність їх особового складу, затверджуються Президентом України за поданням Генеральної канцелярії та Генерального штабу ЗС України.
На озброєння козацьких військ Міноборони безкоштовно передає надлишкове озброєння та військову техніку - стрілецьке озброєння і спорядження, гармати і міномети, ПТРК, ПЗРК, бронетанкову та автомобільну техніку, яка повинна обслуговуватись і зберігатись на базах (складах) Реєстрового козацького війська і отримуватись для навчань, чи у загрозливий період.
Козакам Реєстрового козацького війська дозволяється мати вогнепальну, холодну та травматичну зброю, що зберігається порядком встановленим законодавством України та їх Статутами. Колективна зброя, озброєння та військова техніка для тренувань і бойової підготовки підрозділів, зберігається у місцях визначених наказами Наказного гетьмана Реєстрового козацького війська, погоджених з Міністерством оборони України, відповідно до вимог керівних документів. Підрозділи реєстрового козацтва забезпечуються військовою польовою формою та спорядженням з ресурсів держави, яку обладнують за своєю ознакою.
Для зменшення тягаря на державні та місцеві бюджети доцільно Законом дозволити реєстровим козацьким підрозділам (утримувати козацькі артілі) вести сільсько-господарчу (іншу господарчу) діяльність для отримання коштів на створення навчально-матеріальної бази підрозділу і забезпечення її робочого стану. Фінансову діяльність козацтво здійснюватиме через свій «Козацький банк».
Реєстрове козацьке військо у своїй повсякденній діяльності повинно керуватись «Козацьким реєстровим статутом», який затверджується Верховною Радою України. За Законом «Про Українське козацтво» реєстровим козацьким підрозділам, керівному та козачому складу реєстру забороняється участь у діяльності політичних партій та блоків.
Закон України “Про оборону України” (ст.3) вимагає здійснення підготовки органів державної влади (місцевого самоврядування), сил і засобів та військового управління, національної економіки, території та населення держави до виконання заходів з територіальної оборони у мирні часи. Саме тому підготовка Реєстрового козацького війська має складатися з:
- завчасної підготовки у мирний час та готовності до дій під час оголошення надзвичайного стану;
- безпосередньої підготовки у загрозливий та в особливий (воєнний) період.
Організацію підготовки та контроль її виконання здійснюватиме Генеральна канцелярія, яку очолює Наказний гетьман Реєстрового козацького війська. Планові заходи з підготовки,погоджуються і затверджуються Генеральним штабом ЗС України та повинні містити у собі:
-      планування територіальної оборони;
-      організаторську роботу;
-      підготовку органів управління силами і засобами територіальної оборони;
-      підготовку військ (сил) та засобів до виконання завдань територіальної оборони;
-      підготовку (оперативне обладнання) території держави, важливих об’єктів і комунікацій, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до оборони.
Відповідальність за підготовку та ведення територіальної оборони України покладається на Генеральну канцелярію Реєстрового козацького війська.
Оновлена таким чином система територіальної оборони видається одним із найбільш доцільних військово-політичних та економічно обґрунтованих напрямків підтримання на належному рівні територіальної оборони. У концептуально зазначеному варіанті рішення, буде визначено формулювання її змісту та місця у загальній системі оборони держави, а також проведено чіткий розподіл зусиль між Збройними Силами, Національною гвардією та Реєстровим козацьким військом (силами територіальної оборони).
Реалізація запропонованого варіанту особливо актуальна в сучасних умовах безпеки вимушеної позаблоковості України.

Товариство учасників бойових дій «Спас-Україна»,
Центральний клуб прикладної підготовки «Спас».

Клуб "Спас"
Дані музичні твори розміщені з метою ознайомлення користувачів сайту з воїнською (зокрема козацькою і повстанською) та народною пісенними традиціями. Братство дякує авторам і виконавцям цих та подібних музичних творів за значний внесок у відновлення пісенних традицій.